Vem som äger bostaden har betydelse
Ekonomi & Pension | Ylva om pengar

Vem som äger bostaden har betydelse

Ylva Yngveson är Seniorens ekonomiexpert. Hon är privatekonomisk analytiker och har under många år arbetat för Swedbank och Sparbankerna. Nu driver hon egen verksamhet. Här skriver hon om vilken betydelse det har vem det är som äger bostaden. Ett exempel är ROT-avdraget som kan bli högre om man är två som äger bostaden.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-12-10

Att äga sin bostad har varit en källa till ökad förmögenhet en längre tid. Även om det inte är självklart att pengarna går att komma åt för konsumtion ger det en plattform för eget ägt boende även framöver.
Men vem äger bostaden? En av er eller båda, om ni är ett par? Det spelar roll för hur mycket ni kan få i ROT-avdrag vid renovering och om- och tillbyggnad.
En ägare har rätt till ROT-avdrag på upp till 50 000 kronor per år. Eftersom avdraget är på 30 procent av arbetskostnaden når man högsta belopp när arbetet går på 166 660 kronor eller mer. För stora renoveringar kan kostnaden bli betydligt högre. Om man då är två ägare kan avdraget bli upp till det dubbla. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite av bostaden man äger.

Bodelning under äktenskap ger en möjlighet att fördela om ägande.

Vill man ändra på ägande kan man ge en andel i gåva eller som gift göra bodelning under äktenskap, kanske också för jämställdhetens skull. Att ge en gåva är enkelt och skattefritt. Det gäller både sambor och makar.
Ger man gåva av fastighet mot vederlag, till exempel mot övertagande av lån, kan det leda till att man måste betala stämpelskatt eller att det blir ett köp med kapitalvinstbeskattning som följd. Är vederlaget mindre än 85 procent av föregående års taxeringsvärde slipper man detta.
Bodelning under äktenskap ger en möjlighet att fördela om ägande. All giftorättsegendom behöver inte ingå. Det kan gälla enbart viss egendom, som en fastighet. Anmälan om kommande bodelning ska göras till Skatteverket. Därefter skriver man bodelningshandlingen och skickar den dit för registrering. Detta kostar 275 kronor.

Ändring av lagfart hos Lantmäteriet kräver ett underlag i form av gåvobrev eller bodelningshandling och kostar 825 kronor.

Att tänka på:
1 Ändrar ni ägandet för ROT-avdragets skull, se till att det inte blir tokigt senare vid eventuell separation eller när någon av er dör.
2 Det krävs att man har tillräckligt med skatt att betala som kan matcha avdraget.
3 Eventuella RUT-avdrag kan påverka hur mycket man kan få i ROT-avdrag

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-12-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas