Nu är inkomst-pensionstillägget här
Foto: Colourbox
Ekonomi & juridik | Ekonomi & Pension | Pensioner | Ylva om pengar

Nu är inkomst-pensionstillägget här

Ylva Yngveson är Seniorens ekonomiexpert. Hon är privatekonomisk analytiker och har under många år arbetat för Swedbank och Sparbankerna. Nu driver hon egen verksamhet. Här skriver hon om det nya inkomstpensionstillägget som börjat betalas ut.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-10-28

Nu har vi fått svart på vitt vad inkomstpensionstillägget innebär för var och en av oss. För ungefär en miljon personer blev det ett visst belopp. För många blev det ingenting.
Det är inte bara inkomst- och tilläggspensionen som påverkar utan även premiepensionen. Men om man skulle ha fått en rejäl tillväxt jämfört med andra påverkar det inte beräkningen av tillägget. Inte heller hur det går framöver.
Beräkningen sker i stället schablonmässigt. Politikers lappande och lagande i regelverken är inte alltid lätt att hänga med i.
Hade det varit bättre med en skatteändring i stället? Nu blir det ju också olika mycket kvar efter skatt beroende på hur hög kommunalskatten är där man bor.

Så reduktionen blir faktiskt lägre, men det ska man ha kompenserat för i grundavdraget.

I lokaltidningen handlade en insändare om att det måste bli ett slut på ”pensionärsskatten”. Men det är det väl redan? Jag gick in på Skatteverkets räknesnurra och gjorde jämförelser för olika inkomster. Det är väldigt likartat skatteuttag på lön för yngre och på pension.
Men konstruktionen med jobbskatteavdrag för löntagare och höjt grundavdrag för seniorer får vissa effekter.
En skattereduktion för förvärvsinkomster ingår i en grön skatteväxling och kom vid årsskiftet. Den utgår från beskattningsbar inkomst, vilken är lägre för seniorer. Så reduktionen blir faktiskt lägre, men det ska man ha kompenserat för i grundavdraget.
Samtidigt blir avgiften för public service (nya radio- och TV-avgiften) också lägre, om man inte nått upp till högsta avgift.

Summan av kardemumman blir i alla fall att skatten för exempelvis den som har en pension på 20 000 kronor kan vara 25 kronor högre än för löntagaren, men 22 kronor lägre vid en inkomst på 14 000 kronor. Skillnaden är i princip utraderad.
Till nästa år är det tänkt att det här nya förvärvsavdraget ska höjas. Det ska som mest bli 2 820 kronor per år, enligt regeringen. En höjning med 1 320 kronor.

Läs mer av Ylva Yngvesson här

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas