Mer och bättre mat– tack vare SPF Seniorerna
Vi behöver samverka för att förebygga undernäring. Ella Aarea låter sig väl smaka. Foto: Jennie Lind
Hälsa | medlemskraft

Mer och bättre mat– tack vare SPF Seniorerna

Lena Fors i SPF Seniorerna Åkerbäret i Luleå tog chansen när den plötsligt dök upp – i tv-rutan. Tack vare hennes initiativ ser nu Luleå kommun till att lyfta måltiden för äldre på särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-17
Lena Fors.

Det hela började med att Lena Fors tittade på ett seminarium i SVT Forum i oktober 2021 om vilka åtgärder som krävs för att förverkliga ”Nollvisionen för undernäring hos äldre”. Ett dolt folkhälsoproblem som orsakar stort personligt lidande, fallolyckor, psykisk ohälsa och enorma samhällskostnader.
Seminariet handlade också om att en nationell ny äldreomsorgslag var under arbete. Anhörigas, personalens och boendes åsikter efterfrågades under debatten.
Lena Fors spetsade öronen.
– Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell önskade ta del av vad anhöriga, personal och boende anser är viktiga förutsättningar för en god äldrevård. Hon uppmanade att skicka in synpunkter till utredningen så snart som möjligt! berättar Lena Fors.

Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin, efterfrågade i samma sändning även hon kontakt och dialog med såväl anhöriga som boende och personal.
– Jag tog det där på allvar. Kände stor glädje och inspiration att vi fick chansen att bidra med våra svar och förslag. Som årsrika seniorer har vi per automatik lång erfarenhet inom olika områden gällande äldrefrågor.

I botten ligger Lenas eget anhörigperspektiv. Erfarenheter av sju års upplevelser från äldreboenden, såväl i Skåne som i Norrbotten.
– Dessa år har gett bränsle åt mitt engagemang. Det är också en anledning till att jag har gått med i SPF Seniorerna. Jag har insett hur viktigt det är att vi årsrika går samman, säger Lena Fors.
Sagt och gjort: Anhöriggruppen i Luleå, SPF Seniorerna Åkerbärets projektgrupp Tillsammans mot ensamheten, Anhörigföreningen i Luleå och Luleå Demensförening skrev tillsammans ett brev som skickades till Lotta Törner och Olivia Wigzell.
Sen följde en hel kedja av intresserade gensvar och kontakter – som visar att engagemang kan ge resultat.
De fick positiv feedback på sin skrivelse och deras förslag publicerades på hemsidan för Nollvision. Livsmedels-
akademins projektledare Nina Lanje ville samarbeta och föreslog ett digitalt möte våren 2022.
En arbetsgrupp i SPF Seniorerna Åkerbäret tog ett steg till och bjöd in medlemmar från Demensföreningen och Anhörigföreningen i Luleå, som ju tillsammans stått bakom skrivelsen.

Måltider är en viktig del av äldreomsorgen som kan bli mycket bättre. Foto: Jennie Lind

Inbjudan gick även till måltidsutvecklaren Linnéa Johansson från Luleå kommun och Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), berättar Lena Fors.
Resultatet lät inte vänta på sig. Linnéa Johansson startade under hösten måltidsprojektet Uppdrag kvalitetssäkra måltidssituationen inom vård- och omsorgsboenden.
– Vi har fått fram en rad förbättringar, säger Linnéa Johansson. Från en kom ihåg-lista för personalen med saker att tänka på för att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö till att boenden som kan och vill får hjälpa till med exempelvis bakning, skala potatis, duka fram, provsmaka, göra sina egna smörgåsar och välja tillbehör och dryck.

Linnéa Johansson förbereder mellanmål.

Andra nycklar är mellanmålskassar med lätta, snabba, energitäta mellanmål när som helst på dygnet, dessertinspiration och en ”måltidsklocka” som kan fungera som stöd för att nattfastan inte ska överstiga rekommenderade elva timmar.
– Måltiderna är så mycket mer än bara maten på tallriken. De är en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre, säger Linnéa Johansson.
SPF Seniorerna Åkerbärets arbetsgrupp har spelat en viktig roll för att projektet skulle bli av, menar hon.
– Jag har träffat SPF Seniorerna och pratat med Lena Fors flera gånger. De har varit väldigt drivande och engagerande. De har en annan synvinkel som jag inte har, vilket har varit väldigt värdefullt.
Nu hoppas Linnéa Johansson på en ny äldreomsorgslag.
– Blir den verklighet kan ingen kommun välja bort mat och måltider. Då måste det bli en punkt på allas agenda och bli allas ansvar att förebygga och upptäcka undernäring.

Det går faktiskt att göra skillnad. Det visar våra resultat.

Lena Fors

Lena Fors är också hoppfull inför framtiden.
– En önskan är att Linnéas måltidsprojekt har kommit för att stanna i vår kommun men också att det kan spridas till andra kommuner.
– Men det kräver personalresurser för att initiera, fortbilda och utvärdera. Från SPF Seniorerna kommer vi att följa upp att kommunen tar vara på det positiva utfallet av måltidsprojektet.
– Det är viktigt eftersom det ger en återkommande guldkant i vardagen. Det inbjuder även till fina samtal i samband med måltiderna.
Lena Fors och SPF Åkerbäret hoppas också på ökad samverkan med andra föreningar. Undernäring är ett hot som finns på många håll i länet och i landet.
– Vi måste alla samverka mer! SPF Seniorerna Åkerbäret och distriktet ser fram emot mer samarbete inom SPF Seniorerna, men också med andra organisationer i civilsamhället.

– Vi äger ju också så många andra gemensamma äldrefrågor och det är tillsammans som vi blir starkare!
Fungerande pensionärsråd i kommuner och regioner är ett måste, betonar Lena Fors.
– Det går faktiskt att göra skillnad. Det visar våra resultat.
– Måltidsprojektet i Luleå är visserligen ett litet steg, men det visar att det går att påverka. Framtiden känns spännande och mycket mer hoppfull.

Vägar vidare

Lena Fors har stora förhoppningar på fortsatt god kontakt med professor Karin Zingmark vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Forskarskolan Nära Vård. Forskarskolor Nära vård finns även vid Örebro universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping University och Linköpings universitet.
– Äldrefrågor är ett stort område och många initiativ behövs tas för förbättringar. Samverkan måste bli en realitet mellan kommun, region, universitet och näringsliv i dialog med pensionärsföreningar och medborgare.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-09-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas