Ålder osäkert mått på risk för sjukdom
Foto: Getty Images
Nyheter | Individuellt

Ålder osäkert mått på risk för sjukdom

Hur många år man är säger inte allt om hur stor risk man löper för att drabbas av sjukdom. ”Ålder är ett ganska oprecist mått”, säger forskaren Sara Hägg.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-20

Tanken med måttet biologisk ålder är att det ska ge forskarna en fingervisning om hälsorisker och risk för förtida död – och därmed förhoppningsvis ge nya möjligheter till förebyggande hälsovård.

Traditionen har annars varit att man bedömer risk för kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar utifrån antalet levnadsår.

Men det blir allt tydligare att den biologiska åldern ofta skiljer sig från den faktiska, kronologiska.

– Eftersom människor åldras i olika takt är kronologisk ålder ett ganska oprecist mått, säger Sara Hägg, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

18 markörer

En ny studie från Karolinska Institutet visar också att människor vars biologiska ålder är högre än den faktiska, kronologiska åldern löper en ökad risk att drabbas av stroke och demens.

För att mäta biologisk ålder och kopplingen till sjukdomar har forskarna använt data om 325 000 personer från databasen UK Biobank.

Personerna var mellan 40 och 70 år vid det första mättillfället.

Den biologiska åldern räknades fram med hjälp av 18 så kallade biomarkörer, bland annat blodfetter, blodsocker, blodtryck, lungfunktion och BMI.

Forskarna undersökte sedan markörernas betydelse för risken att inom en nioårsperiod utveckla neurodegenerativa sjukdomar som demens, stroke, ALS och Parkinsons sjukdom.

Tydlig ökning

Hög biologisk ålder jämfört med faktisk ålder kunde då kopplas till en signifikant ökad risk för demens, framför allt vaskulär demens. Risken ökade också för blodpropp i hjärnan.

– Om en persons biologiska ålder är fem år högre än den verkliga åldern löper personen 40 procent högre risk att utveckla vaskulär demens eller drabbas av stroke, säger Jonathan Mak, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Går att påverka

Resultaten pekar mot att man genom att sakta ner kroppens åldrandeprocesser, sett till de mätta biomarkörerna, skulle kunna minska eller fördröja insjuknande i vissa sjukdomar.

– Flera av värdena går att påverka genom livsstil och läkemedel, säger Sara Hägg.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas