Allt färre fall av stroke
Foto: Getty Images
Nyheter | Hälsa

Allt färre fall av stroke

Vården tycks ha blivit bättre på att förebygga stroke, alltså hjärninfarkt eller hjärnblödning. Den bedömningen gör Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-23

Det är nya siffror från myndigheten för 2022 som pekar i positiv riktning.

• Omkring 25 100 personer i Sverige drabbades i fjol av en stroke, vilket är cirka 300 färre än året innan.

• Under 2000-talet har antalet strokefall i landet halverats.

• Under 2022 avled cirka 5 600 personer med stroke som dödsorsak – 300 färre än året innan.

Förebygger bättre

En bidragande orsak till förbättringarna är att man blir allt bättre i vården på att förebygga stroke, menar Anastasia Simi som är sakkunnig på Socialstyrelsen.

– Man sätter in förebyggande åtgärder vid högt blodtryck, förmaksflimmer och höga halter av blodfetter, som alla är riskfaktorer, säger Anastasia Simi till Sveriges Radio Ekot.

Äldre utsatta

Enligt Socialstyrelsens statistik – som är en årlig rapport som ger övergripande statistik om stroke fördelat på kön och ålder – var 75 procent av de som insjuknade 70 år eller äldre.

Nästan fyra procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.

Fler män

– Med hänsyn tagen till könsskillnader i åldersstrukturen har de senaste fem åren i genomsnitt inträffat drygt 40 procent fler fall av stroke per 100 000 invånare bland män jämfört med kvinnor, skriver Socialstyrelsen i ett faktablad.

Skillnaden mellan könen är något mindre när det gäller dödlighet.

Av de strokefall som inträffade 2022 avled 12 procent av personerna samma dag, 23 procent inom 28 dagar och 34 procent inom 365 dagar.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas