”90-åringars behov negligeras”
Omsorg | den nya tidens seniorer
Anna-Dahl-Aslan Foto Högskolan i Skövde

”90-åringars behov negligeras”

"Det är ett misslyckande att så många som en av tre 90-åringar anger att de inte kan kontakta vården själva utan hjälp"

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-18

Det säger Anna Dahl Aslan som är professor i hälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde. Hon har hjälpt till att mejsla fram lämpliga frågor så att undersökningen genomförs med hög kvalitet.
Vad i rapporten tycker du är särskilt intressant?
– Studien bekräftar att det finns ett stort digitalt utanförskap. Många som har tillgång till digital teknik vet inte hur man använder den. Det är förmodligen fler än var tredje, eftersom de allra sjukaste inte har deltagit i studien.
Finns det för lite kunskap om 90-åringar i vårt samhälle?
– Ja.
Vad får det för konsekvenser?
– Att 90-åringars behov negligeras och att rekommendationer och behandlingar baseras på vad man vet fungerar i andra åldersgrupper. Det innebär en risk, eftersom det till exempel inte alls är säkert att en 90-åring ska ha samma hälsorekommendationer som en 70-åring.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas