Psykisk ohälsa dödar äldre
Foto: Colourbox
Hälsa | Depression

Psykisk ohälsa dödar äldre

Äldre människor dör i obehandlade depressioner. Varje dag tar en 65-plussare sitt liv. En förödande inställning är att det skulle vara naturligt att äldre blir deprimerade.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-07

Statistiken talar sitt tydliga språk – uppemot 15 procent av landets 65-plussare lider av depression. Det är ungefär dubbelt så hög andel som för befolkningen i övrigt. Två tredjedelar av dessa 285 000 personer, det vill säga 188 000 individer, upptäcks inte av vården.
Äldre är särskilt utsatta för depression, eftersom sjukdomen ofta är kopplad till förluster. Av egna förmågor, eller av närstående, något som av naturliga skäl drabbar äldre i högre grad.
– Förmågan att stå emot kan vara nedsatt – av fysiska skäl kanske du inte kan jogga längre, du kan inte heller längre gömma dig bakom ett arbete. Dessutom existentiell press i och med att du vet att den tid du har kvar inte är särskilt lång. Du hinner kanske inte bearbeta en förlust förrän du drabbas av nästa. Det blir lätt för mycket, säger psykiatern Per-Anders Abrahamsson vid Äldrepsykiatriska teamet i Borås.
– Men bara för att äldre är utsatta betyder det självklart inte att depressionen inte kan behandlas och botas. Det är där många går fel i tanken.
Ungefär hälften av de cirka 1 500 personer som tar sitt liv i Sverige varje år, bär på en obehandlad depression. Att vården inte upptäcker dessa är en farlig situation som leder till undvikbara självmord. Det är symptomatiskt att den grupp i samhället som är hårdast drabbad är män över 80 år. Där är andelen självmord högst.

Äldrepsykiatriska mottagningar läggs ner
Statens egen myndighet SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) konstaterade nyligen att samhället inte lever upp till riksdagens etiska plattform när det gäller hur man bemöter den psykiska ohälsan hos äldre.
Mer än hälften av landets vårdcentraler saknar psykolog, enligt Psykologförbundet. Och av totalt 21 landsting och regioner i Sverige saknar över hälften en särskild enhet för äldrepsykiatri.
– Vi behöver bli bättre på att upptäcka symtom på depression hos äldre. Ändå läggs äldrepsykiatriska mottagningar ner, konstaterade Ingmar Skoog, professor Svensk Förening för Äldrepsykiatri under SPF Seniorernas seminarium om äldres psykiska ohälsa i Almedalen i somras.

Äldre kvinnor och män drabbas i högre grad
Men det finns tecken på omsvängningar från högsta ort. När regeringen nyligen tillsatte en kvalitetskommission för äldreomsorgen fanns följande två meningar med i direktiven: »Äldre kvinnor och män drabbas i högre grad än övriga i befolkningen av psykisk ohälsa. Kunskapsnivån inom vård och omsorg för äldre vad gäller förebyggande arbete och behandling av psykisk ohälsa behöver höjas.«
– Signalen betyder mycket för att vi ska få fram på alla vård- och omsorgsnivåer att psykisk ohälsa är något som ingår i ett livsloppsperspektiv, och något som alltså måste bemötas och behandlas under hela livet, säger regeringens äldreomsorgsutredare Susanne Rolfner Suvanto.
Hon menar att 65-årsgränsen måste rivas.
– Psykisk ohälsa får inte plötsligt gömmas undan och glömmas bort bara för att man har passerat 65-årsstrecket.
Problemet med äldres psykiska ohälsa har också globala dimensioner. Enligt uppskattningar kommer depression i början av 2020-talet att vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos den äldre befolkningen globalt, efter hjärt- och kärlsjukdomar, skriver SBU i en färsk rapport.

Text: Jan Arleij

Den här texten är hämtad ur Veteranen nr 9 2015. Tidningen byter namn till Senioren. Vill du inte missa något nummer? Bli medlem i SPF Seniorerna så får du Senioren som medlemsförmån.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-07
senioren-nr-9
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 9 / 2015. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas