Fortsatt diskriminering av äldre med psykisk ohälsa
Depressed or sad woman walking down a barren path in winter Foto: Kzenon / Colourbox
Nyheter | Omsorg

Fortsatt diskriminering av äldre med psykisk ohälsa

Diskrimineringen av äldre med psykisk ohälsa ser ut att fortgå eftersom frågan inte prioriteras i regeringens kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det anser Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-27

NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer. I en debattartikel i Dagens Samhälle går Anki Sandberg, samordnare, NSPH och Johanna Wester, projektledare för antidiskrimineringsprojektet ”Din Rätt”, NSPH, till storms mot regeringens direktiv.

– Tyvärr kan vi inte se att frågan om diskriminering av äldre med psykisk ohälsa lyfts fram tillräckligt i det aktuella utredningsdirektivet.

Saknar verktyg

Debattörerna menar att äldreomsorgen saknar de verktyg som krävs för att möta de äldre som lever med ångest, psykos, depression eller annan psykisk ohälsa.

De konstaterar att en av tre personer som nått pensionsåldern lever med psykisk ohälsa – vilket innebär att den är en av vår tids största folksjukdomar.

– Trots det finns en utbredd diskriminering av äldre med psykisk ohälsa eftersom äldreomsorgen inte har beredskap för att möta dem som mår dåligt.

Stora risker

Risken att drabbas av depression är fyra gånger så stor efter att man har fyllt 65 år, skriver Sandberg och Wester.

– Nästan en tredjedel av landets cirka 1,9 miljoner medborgare som är äldre än 65 år har en psykisk ohälsa som fordrar behandling och stöd.

”Viktig signal”

I en intervju med Senioren (dåvarande Veteranen) framhöll regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto att regeringens direktiv till kvalitetskommissionen innehåller viktiga formuleringar om att äldres psykiska ohälsa måste uppmärksammas.

Två meningar finns med i direktiven:
”Äldre kvinnor och män drabbas i högre grad än övriga i befolkningen av psykisk ohälsa. Kunskapsnivån inom vård och omsorg för äldre vad gäller förebyggande arbete och behandling av psykisk ohälsa behöver höjas.”

– Signalen betyder mycket för att vi ska få fram på alla vård- och omsorgsnivåer att psykisk ohälsa är något som ingår i ett livsloppsperspektiv, och något som alltså måste bemötas och behandlas under hela livet, sa Susanne Rolfner Suvanto.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas