Granskas efter brister i vården
Nyheter | Omsorg
Foto: Jan Sluimer / Colourbox

Granskas efter brister i vården

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, ska granska hela Salas äldreomsorg på förekommen anledning.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-20

En psykiskt sjuk man som hade behov av medicinering och stödboende placerades istället omedicinerad bland demenssjuka äldre. Istället för kvalificerad hjälp av personal med rätt kompetens var det demensboendets undersköterskor som fick stå för vården – trots att de saknade både resurser och rätt utbildning, rapporterar SVT Västmanland.

När en vän till mannen anmälde Sala kommun till IVO fann man att vården brustit på flera punkter. Det, i kombination med en annan anmälning till IVO som lett till allvarlig kritik, gör att äldreomsorgen i hela kommunen nu ska granskas.

En tendens i många kommuner är att personer som råkat fylla 65 hänvisas till äldreomsorgen, trots att deras problem inte alls beror på ålder och trots att äldreomsorgen saknar rätt resurser.
Senioren har tidigare skrivit om att deprimerade äldre har svårare att få tillgång till samtalsterapi och oftare hänvisas till mediciner än yngre. Även äldre kvinnor som har misshandlats kan hänvisas till äldreomsorgen, trots att socialtjänsten har betydligt bättre resurser i sådana fall.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas