”Satsa på kunskap om depression hos äldre”
Nyheter | Rapport
Ingmar Skoog. Foto Jan Arleij

”Satsa på kunskap om depression hos äldre”

Omkring 150 000 personer över 65 år lider av depression. Men forskningen och vården hänger inte med verkligheten, visar en ny forskningsrapport.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-07

Förekomsten av ångestsyndrom i åldersgruppen 65+ brukar anges till mellan 6 och 12 procent, konstaterar rapporten som presenterades 7 mars av Forte, ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Det gäller alltså mellan var sextonde och var åttonde senior. Ändå är psykiskt sjuka äldre en bortglömd grupp inom psykiatriforskningen och vården.

Stora behov

Bakom översikten av kunskapsläget står forskarna Ingmar Skoog, Margda Waern, Robert Sigström och Gösta Bucht, den sistnämnde känd bland annat som SPF Seniorernas sakkunnige i frågor om vård och omsorg.

– Det finns ett stort behov av preventions- och behandlingsstudier på äldre personer, sa Ingmar Skoog som presenterade översikten inför en fullsatt seminariesal i Stockholm.

– Ett än viktigare mål är att förbättra kunskapen om depression hos befolkningen i stort, så att fler personer med depression kan få adekvat behandling. Vi måste inse att obehandlad depression är en farlig sjukdom och att den drabbar många.

Göra skillnad

I en paneldiskussion under ledning av regeringens kvalitetsutredare av äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto, ställdes frågan vad seniororganisationer som SPF Seniorerna och PRO kan göra för att förebygga psykisk ohälsa.

– Organisationerna har mycket viktig roll att spela, liksom civilsamhället i stort, sa Kerstin Evelius, nationell samordnare inom området psykisk hälsa.

Det kunskapsmaterial som nu finns skulle kunna användas för studiecirklar om hur depression kan ta sig uttryck, och hur sjukdomen kan botas. Men civilsamhället kan också fungera förebyggande, till exempel genom att arbeta mot ensamhet.

Symptom på depression

De flesta förknippar kanske håglöshet, sömnsvårigheter och minskad aptit med depression. Men hos äldre är det vanligt med så kallad atypisk depression, då man tvärtom sover mer, äter mer och är irriterad. Äldre kan också få vad som kallas maskerad depression, där det är fysiska symptom som yrsel och värk i kroppen som dominerar.

Därför misstas ofta äldres depressioner för andra sjukdomar eller åldersförändringar.

Exempel på symptom

 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Oro
 • Ändrat rörelsemönster – ryckningar i kroppen, eller tvärtom dämpade rörelser och utslätat ansiktsuttryck
 • Ändrad sömn – i regel sömnproblem, men kan hos äldre även vara att du sover mer än vanligt
 • Ändrad matlust – i regeln minskad aptit, men kan hos äldre även visa sig som ökad aptit
 • Svårigheter i vardagen
 • Trötthet
 • Minskat intresse
 • Dämpade känslor
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Andfåddhet
 • Hjärtklappning
 • Värk i kroppen
 • Irritation
Dölj faktaruta

Synliggjordes

Under 2015 arbetade Kerstin Evelius med regeringens översyn av en strategi för psykisk hälsa. Över 70 så kallade dialoger hölls då med företrädare för olika grupper i samhället, bland dem SPF Seniorerna och PRO.

– Där bidrog man stort till att synliggöra äldre som grupp, sa Kerstin Evelius.

Kompetenscentrum

Susanne Rolfner Suvanto lägger inom kort fram sin utredning om kvaliteten inom den svenska äldreomsorgen. På seminariet berättade hon att utredningen kommer att föreslå att regeringen inrättar ett nationellt kompetenscentrum för psykisk ohälsa. Frågan behöver lyftas fram, och ett kompetenscentrum kan vara rätt väg att få ökad fart på en sådan process.

– Idag vet vi att många självmord föregås av depression och vi vet att depression kan behandlas. Då måste vi också göra mer för att behandling verkligen erbjuds. Andelen självmord hos äldre måste få en vikande kurva, sa Susanne Rolfner Suvanto.

Kampanj behövs

Ingmar Skoog, i höstas nominerad till Årets Senior i Seniorens tävling med samma namn, fyllde på:

– En önskan för dagen vore att politikerna ser till att sjösätta en riktig upplysningskampanj i syfte att få fler att lära sig hur man upptäcker symtom på depression. Som sagt, det är en livsfarlig sjukdom om man inte botar den.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas