Prostatabesvär? Så kan du slippa nattkissandet
Foto: Colourbox
Hälsa | Prostata

Prostatabesvär? Så kan du slippa nattkissandet

Prostatabehandling med mikrovågor kan få dig att bli av med nattkissandet och urinträngningarna. Efter bara tio minuters behandling med lokalbedövning

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-07-23

Så gott som alla män får förstorad prostata med åldern men alla märker inte av det. Blir prostatan för stor kniper den åt kring urinröret så att det blir svårt att tömma blåsan. Det kan leda till att man springer uppe på nätterna, vilket går ut över nattsömn och vila.

Påverkar livskvaliteten

Den som måste kissa en gång i timmen får också svårt att göra sådant som att gå på teater, ta bussen in till stan eller åka ut med båten. Livskvaliteten och sexlivet påverkas.

Farligt för njurarna

Det heter godartad prostataförstoring men kan leda till farliga tillstånd. Töms inte urinblåsan töjs den ut och förlorar sin spänst. I förlängningen kan man få problem med inkontinens eller njurskador som i värsta fall blir livshotande.

Det finns de som har väntat i upp till två år på traditionell kirurgisk behandling.

Priorieras bort

Ändå söker förhållandevis få hjälp. Många tänker att kissnödighet hör åldern till. Andra drar sig för en operation, som i värsta fall kan leda till komplikationer. Och den som behöver hjälp tas inte alltid på allvar. Beteckningen ”prostatagubbar” förekommer och patientgruppen prioriteras ofta bort när resurserna går till cancerpatienter.

Sök hjälp

Per Anders Abrahamsson

– Den som går upp allt för många gånger om natten, som har läckage eller som måste stå för länge på toaletten och har efterdropp bör söka hjälp. Det beror inte alltid på godartad prostataförstoring men ofta, säger Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi och tidigare verksamhetschef vid urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Idag är han verksam vid Perituskliniken i Lund.

Vänd dig till din vårdcentral

Kateter och läkemedel kan lindra symptomen. Men för att bli av med problemet får man göra en operation eller minska prostatans storlek med värmebehandling.
Har du besvär ska du vända dig till din vårdcentral, som sedan kan ge dig remiss till urolog för eventuell behandling.

Bostadsort avgör

Hur och i vilken grad man behandlar godartad prostataförstoring varierar stort över landet. Män över 80 får nöja sig med läkemedel i högre grad än yngre patienter. Vanligaste ingreppet är kirurgi med så kallad hyvling, där man under ryggmärgsbedövning skär bort vävnad genom urinröret. Därefter stannar man på sjukhus ett eller ett par dygn.
Hyvling står för nio av tio av de ingrepp som görs. Och väntetiderna blir längre och längre.
– Det finns de som har väntat i upp till två år på traditionell kirurgisk behandling, säger Per-Anders Abrahamsson.

Evidensbaserad

Som Sören Broman berättar får alla inte ens veta att det finns en annan, skonsammare metod, där prostatan krymps med hjälp av mikrovågor via en kateter. Per-Anders Abrahamsson beklagar att många urologer fortfarande inte känner till hur mycket den förbättrats och effektiviserats under senare år. Till det kommer att vissa landsting inte godkänner metoden vilket gör att privata mottagningar inte får ersättning för den. Enligt lag har du som patient dock rätt att få information om ”evidensbaserade behandlingsalternativ”.

Görs med lokalbedövning

Behandlingskatetern har utvecklats i Sverige och metoden med mikrovågor kallas TUMT (transuteral mikrovågsbehandling) eller med det patentbelagda begreppet Coretherm.

Fakta

Vanliga symptom:

  • Svagare stråle
  • Du måste ta i för att tömma blåsan helt
  • Blåsan känns inte helt tömd  Strålen avbryts
  • Du behöver kissa oftare
  • Du går upp och kissar på natten
  • Det läcker urin och kissnödighet kommer plötsligt

 

Här finns Coretherm-behandling

Gävleborg – Gävle sjukhus
Jämtland – Östersunds sjukhus
Kalmar – Länssjukhuset i Kalmar samt hos Specialistläkargruppen i Kalmar
Kronoberg – Lasarettet i Ljungby
Norrbotten – Kalix sjukhus
Skåne – Universitetssjukhuset i Malmö samt Ängelholms sjukhus
Stockholm – Capio S:t Göran
Sörmland – Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Värmland – Centralsjukhuset i Karlstad
Västerbotten – Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Västernorrland – Sundsvalls sjukhus
Västmanland – Västmanlands sjukhus i Västerås
Västra Götaland – Skaraborgs sjukhus i Skövde

Erbjuder ditt landsting inte behandlingen kan du begära att få den någon annanstans.

 

Långa köer

  • Över 300 000 män har kontakt med vården för godartad prostataförstoring.
  • Tillståndet beräknas kosta över 2,9 miljarder kronor per år. Mest kostar katetervården, som drygt 80 000 män får i någon form. Ca 185 000 behandlas med läkemedel.
  • Varje år opereras 4 900 patienter. Av de 2 184 patienter som väntar på operation eller åtgärd har 971 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar.
  • I augusti 2018 väntade 13 782 patienter på ett första besök hos urolog. Var tredje hade då väntat längre än 90 dagar.
Dölj faktaruta

Fördelarna med värmebehandling med mikrovågor är att den utförs i öppenvården med lokalbedövning, utan knivar och utan behov av efterföljande sjukhusvård. Ingreppet är snabbt, ger färre allvarliga komplikationer och patienten kan åka hem direkt efteråt.

Likvärdig

Behandlingen med mikrovågor lämpar sig även för patienter som av olika anledningar inte skulle klara en operation.
– Egentligen är den likvärdig den traditionella kirurgiska behandlingen som dels kräver narkos och dels kräver att man ligger inne på sjukhus, säger Per-Anders Abrahamsson.

Får patienter mer kunskap om den här metoden kommer de att börja begära den.

Tar tio minuter

Så hur går det till? Genom en kateter i urinröret ger läkaren lokalbedövning och adrenalin för att blodkärlen ska dra ihop sig. Katetern som används vid behandlingen genererar mikrovågor som dödar celler i prostatan samtidigt som den kyler ner själva urinröret. Under behandlingen mäts temperaturen på flera ställen för att hållas på rätt nivå.
Ingreppet tar omkring tio minuter och du ligger på en vanlig brits. Om du behöver kan du få lugnande medicin.
De döda cellerna kommer sedan att absorberas av kroppen eller följa med urinen ut.

Passar inte alla

Metoden passar dock inte alla, till exempel inte den vars prostatakörtel understiger en viss storlek eller om man tidigare genomgått en hyvling. En nackdel är också att patienten måste ha kateter i ca tio dagar längre efter behandling med mikrovågor än vid hyvling, till dess svullnaden lagt sig. Det kan i sin tur innebära en något högre risk för infektion. Å andra sidan kan man snabbare få behandling.

Väntar i onödan

– Idag går många länge med kateter och lider i väntan på kirurgisk behandling och det i sin tur leder till komplikationer, säger Per-Anders Abrahamsson, som tycker att det är bra att information om Coretherm-metoden sprids.
– Får patienter mer kunskap om den här metoden kommer de att börja begära den.
Efter både hyvling och Coretherm-behandling kan det ta ett tag för blåsan att ”lugna ner sig”. Men när den gjort det ska du vara fri från besvär.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-07-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas