Prostatacancer: ”Själva ovissheten kan vara värst”
Foto: Getty Images
Nyheter | Forskning

Prostatacancer: ”Själva ovissheten kan vara värst”

Ett besked om prostatacancer kan ta lång tid att få. Nu ska forskare undersöka hur stressen påverkar den som väntar.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-04

Katja Fall och hennes medarbetare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner av Cancerfonden för att fortsätta sina studier om den stress som väntan på ett cancerbesked kan medföra – och vilka följder den kan få.

Bakgrunden är att besked om prostatacancer dröjer längre än för andra cancerformer, skriver Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Påverkar tumören

– Tidigare studier har antytt att själva ovissheten i väntan på ett cancerbesked kan vara värst, och vi vill kartlägga hur det ser ut hos svenska män som utreds för prostatacancer, säger Katja Fall, professor i epidemiologi och specialiserad på cancer.

– Kroppens stressreaktion kan påverka hälsan på olika sätt, och vissa data talar för att den även skulle kunna ha inverkan på tumören och därmed minska överlevnaden.

Kunskap behövs

Det är idag inte klarlagt vilken stress som följer av att besked om prostatacancer tar lång tid.

– Vi vet heller inte hur en förkortad väntetid skulle påverka männens psykiska och fysiska hälsa. I vår studie undersöker vi effekten av väntetiden – och om en kortare tid kan kopplas till självupplevd stress, olika biologiska stressmarkörer och tumörens egenskaper hos dem som får en cancerdiagnos, säger Katja Fall.

Katja Fall.

Målet med projektet är också att med ny kunskap kunna förbättra omhändertagandet av män som utreds för prostatacancer.

– Om vi kan knyta väntetider till psykisk stress och sämre hälsa, skulle det öka incitamenten för olika åtgärder som kan minska stressen i samband med utredningen. Förutom förkortade väntetider skulle det kunna handla om ökat stöd som samtal eller andra stressdämpande insatser, säger Katja Fall.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas