Färre dör i prostatacancer vid PSA-screening
Nyheter | Screening

Färre dör i prostatacancer vid PSA-screening

Dödsfallen i prostatacancer minskar med cirka 30 procent vid PSA-screening, visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-04

Maria Frånlund, disputerad inom urologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare på universitetssjukhuset har skrivit en avhandling som kan väga i tungt i debatten om betydelsen av att män erbjuds PSA-test.

Unik i världen

Avhandling bygger på en stor, befolkningsbaserad studie, som startades 1995 i Göteborg.

Studien har i dag den längsta uppföljningstiden av alla screeningstudier för prostatacancer i världen.

22 års uppföljning

Totalt ingick 20 000 män som var mellan 50 och 64 år när studien inleddes. 10 000 lottades till en screeninggrupp som erbjöds PSA-test (screening) vartannat år, och cellprovtagning om förhöjda PSA-värden upptäcktes. Övriga 10 000 män lottades till en kontrollgrupp som inte erbjöds PSA-provtagning inom studien.

Efter 22 års uppföljning hade cirka 300 män dött av prostatacancer. Risken var cirka 30 procent lägre för de män som genomgått screeningprogrammet.

Första mätningen

Männens första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk.

– För att ytterligare reducera dödligheten i prostatacancer behöver start- och stoppålder för ett eventuellt framtida screeningprogram optimeras, framhåller Maria Frånlund i ett pressmeddelande. Det behövs också strategier för att minska antalet som uteblir.

Män vid god hälsa och med PSA-nivåer över en viss nivå (1.5 ng/ml) bör också erbjudas fortsatta kontroller även efter 70 års ålder, anser Maria Frånlund.

Lång debatt

Huvudsyftet med den aktuella forskningen har varit att öka förståelsen för effekten av screening och hur ett framtida screeningprogram för prostatacancer skulle kunna utformas.

– Den här forskningen är viktig eftersom den visar på långtidseffekterna av ett organiserat screeningprogram i Sverige, säger Maria Frånlund vars avhandling om screening för prostatacancer kommer efter Socialstyrelsens senaste rekommendation, utfärdad 2018, om att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening med enbart PSA-prov.

Vanligaste formen

Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer.

Sjukdomen drabbar främst äldre män. Mer än 70 procent av de cirka 10 500 män, som årligen diagnosticeras är över 65 år.

Dölj faktaruta

Socialstyrelsens motivering är att de negativa konsekvenserna, överdiagnostik och överbehandling, bedöms överväga nyttan med PSA-screening.

– Men många män väljer ändå att testa sig, och dessvärre leder denna typ av okontrollerad PSA-provtagning till att många män testar sig i fel ålder, ofta med bristande information och fel uppföljning, säger Maria Frånlund.

Ökad förståelse

På vilket sätt ett framtida screeningprogram bör utformas är inte fastställt, och det pågår även en världsomspännande diskussion om PSA-screening verkligen minskar dödligheten, konstaterar Maria Frånlund.

– Min forskning och avhandling handlar om screening för prostatacancer och effekterna av ett organiserat screeningprogram i Sverige. Resultaten bidrar till en ökad förståelse för PSA-screening och vilka fallgropar i ett framtida program som bör beaktas.

Maria Frånlund. Foto: Andreas Broqvist
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas