Vård & omsorg | Omsorg

Färre får hjälp av omsorgen

Svagt stöd i lagen och minskat antal boendeplatser gör att allt färre i gruppen 80+ får hjälp av äldreomsorgen.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-11-06

År 2001 hade 39 procent av landets äldre över 80 antingen särskilt boende eller hemtjänst. Förra året hade det sjunkit till 34 procent. Det visar en sammanställning som forskare vid Äldrecentrum och Socialstyrelsen gjort.

Inte minskat behov

– Och det här beror inte på att äldre blivit friskare och inte behöver lika mycket hjälp, konstaterar Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och expert på äldreomsorg.
Istället menar hon att det beror på flera konkreta faktorer. Dels på att mer än var fjärde plats på äldreboenden försvunnit under 2000-talet. Dels på att pengarna inte hängt med i samma takt som de äldre blivit fler.

Svagare lagstöd

– Kommunerna har inga öronmärkta pengar till äldreomsorgen sedan 1992. De kan själva bestämma hur de ska fördela pengarna och då blir man mer beroende av hur det ser ut för andra grupper. Äldreomsorgen har inte ett lika starkt lagstöd som till exempel barnomsorgen. Det står i lagen att alla barn har rätt till barnomsorg, medan äldre har rätt till äldreomsorg efter behov – och behov är ett töjbart begrepp.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-11-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas