Årsmöte med parentation för SPF Seniorerna i Kvänum
Landet runt | SPF Skaraborg

Årsmöte med parentation för SPF Seniorerna i Kvänum

SPF Skaraborg
Publicerad 2020-03-05

Ordförande Rolf Hällsås hälsade drygt hundra medlemmar välkomna till årsmötet i Kvänums församlingshem. Mötet började med minnesstunden. Föreningens kör Tonsvalorna sjöng sex finstämda sånger under ledning av Emily Lundgren som ackompanjerade på piano och Carlo Hansen på fiol. Isa-Maj Malmberg läste dikter mellan sångerna. Komminister Anders Hillergren läste upp namnen på medlemmar som avlidit under året och Liisa Holm tände ett ljus för var och en. Carlo Hansen spelade på fiol och Emily Lundgren sjöng och ackompanjerade G. F. Händels Lascia ch’io Pianga. Efter minnesstunden tog de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna vid. Lars-Olof German valdes till ordförande för presidiet, Rolf Hällsås valdes till sekreterare och Isa-Maj Malmberg till mötets pressreferent. Föredragslistan fastställdes. Alla val var väl förberedda och alla 42 punkter klubbades igenom snabbt och effektivt. Som ordförande för föreningen valdes Jan-Erik Larm, som sekreterare Inger Andersson och som kassör Christer Kempe. Styrelsen består av elva ledamöter och valberedningen av fyra. Ombud, ledamöter, kontaktpersoner och ansvariga för olika ansvarsområden och kommittéer blev valda. Det beslutades att årsavgiften för 2020 skall vara 250 kronor och uppbörden sköts centralt. Innan denna del av mötet avslutades avtackades medlemmar i olika kommittéer och med olika förtroendeuppdrag i föreningen med en ros. Efter att årsmöteshandlingarna avslutades var det dags för den traditionella smörgåstårtan med kaffe och kaka. Härefter överlämnades ordförandeklubban till den nya ordföranden Jan- Erik Larm, som tog över informationsdelen av mötet. Årets program innefattar såväl vår- som höstprogram och därför kommer programmet att delas ut först efter årsmötet. Olika serveringskommittéer ansvarar för månadsmötena på de olika bygdegårdarna. Det informerades om nära förestående aktiviteter, innan lottdragningen tog vid. Nästa månadsmöte är 19 mars i Jungs bygdegård.

Isa-Maj Malmberg

SPF Skaraborg
Publicerad 2020-03-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas