Landet runt | SPF Dalarna

Rapport från SPF Seniorerna Faluns arbetsgrupp för rekrytering och medlemsvård

SPF Dalarna
Publicerad 2018-11-20

Styrelsen för SPF Seniorerna Falun beslutade under våren 2017 tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift har varit att ta fram en handlingsplan för rekrytering och medlemsvård. Gruppen, som består av tre personer och representerar styrelsen, informationskommittén och programkommittén, inledde arbetet med att konstatera behov av en nulägesanalys i syfte att identifiera föreningens styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter till förändring. Tidigt i processen kom gruppen att fokusera på medlemsvård snarare än på rekrytering. Det främsta skälet är övertygelsen om att när medlemmar trivs i en förening stannar de kvar och talar väl om föreningen vilket bidrar till rekrytering av nya medlemmar. Medlemsvård är så att säga grunden för rekrytering. Ett annat skäl till valet att fokusera på medlemsvård är att det är en prioriterad fråga för förbundet.

Gruppen har nu lagt fram en rapport. Kanske kan den vara intressant att läsa även för andra föreningar. Klicka i så fall här.

SPF Dalarna
Publicerad 2018-11-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas