SPF Boren Borensberg Månadsmöte oktober 2019
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Boren Borensberg Månadsmöte oktober 2019

SPF Östergötland
Publicerad 2019-10-17

20191016

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte för oktober i Hällagården.

Vice ordföranden Per Jansson hälsade ett sjuttiotal medlemmar välkomna samt dagens föredragshållare, Ragnar Pettersson naturfilmare från Motala.

V.ordf. framförde önskemål om uppdaterade mailadresser i medlemsregistret. Information från KPR framfördes av Annica Lindén.

Ragnar Pettersson visade en egen inspelad film om djurlivet i vårt närområde, allt från älgar till små fåglar som tex Strömstaren.

Efter sedvanlig kaffe och macka avslutades mötet med lottdragning.

Mötet avslutades med en påminnelse om nästa möte samt om julfesten i dec.

V.ordf. tackade alla närvarande för den goda uppslutningen vid dagens möte.

Text: Göran Svensson

SPF Östergötland
Publicerad 2019-10-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.