SPF Boren har haft vårens sista månadsmöte
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Boren har haft vårens sista månadsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2019-05-20

20190517

 

SPF Boren Borensberg har haft vårens sista månadsmöte i Hällagården.

V-ordföranden kunde hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna samt dagens föreläsare, Roger Altsäter VD för Göta Kanal.

Ordföranden hälsade även fd Tylöskogs medlemmar välkomna till vår förening. SPF Tylöskog har lagt ner sin verksamhet och ett flertal medlemmar har kommit till SPF Boren, särskild information till dessa kommer i höst.

Sedvanlig information från KPR och Resekommittèn, samt information om start av Boulen.

Roger Altsäter började sitt föredrag med att berätta om kanalens historia och kanalens betydelse som turistmål, ca 87% av svenskarna känner till Göta Kanal inte minst genom filmerna, unikt mycket.

Med tiden har kanalen blivit allt smalare och grundare, vilket skapat stora problem för de stora kanalbåtarna som Juno, Diana mfl.

Svenska Staten är ägare till kanalen, och efter viss vånda, togs beslutet att rusta upp kanalen, kostnaden beräknades till en halv miljard kronor. Den upprustningen pågår nu varje vinter. Som exempel kan nämnas, att när kanalen byggdes fanns inte propellrar på båtarna, nu har dessa grumlat upp bottnar och kanalbanken så att flera ställen rasat samman, samt dräneringar och skogsavverkning påverkad kanalens stabilitet. Ett jätteprojekt i vintermiljö, på sommaren ska kanalen fungera som den alltid gjort. Ett turistmål i jätteformat (19 mil) är även i politikers ögon värt att bevara, en eloge till dom.  För oss som bor i Borensberg  är kanalen en ädelsten i bästa valör, även om broöppningarna skapar långa bilköer.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och lotteridragning.

V-ordf. Per Jansson tackade för allas engagemang under våren och önskade en bra sommar, så ses vi höst igen.

 

Text Göran Svensson Foto Ulf Levin

SPF Östergötland
Publicerad 2019-05-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas