SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2022-02-07

SPF seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte den  31 Januari 2022.

Årsmötet hölls i” Intresseföreningen Svanen:s”  lokaler,  pga  Pandemin var antalet begränsat till 50 personer.

Mötet inleddes med parentation för bortgångna medlemmar 2020-21.  Margareta Enghed inledde  med pianostycket ”Innan Gryningen”, varefter Ulla Säfström och Ulla-Britt Andersson läste upp namnen och tände ett ljus för var och en av de bortgångna. Efter en tyst minut spelade Margareta ”Over The Rainbow” .

Till mötesordförande valdes Magnus Byman och som sekreterare Ingemar Rundquist. Sedvanlig mötesordning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Styrelsen fick ansvarsfrihet för väl utfört arbete.

Till ny ordförande valdes Leif Holm . Till ny kassör valdes Britt-Mari Johansson . Till ny ledamot valdes Solveig Gustavsson.

Efter avslutat möte hälsades gruppen ”Vildhavre” från Motala välkomna, att underhålla mötet med glad musik från förra sekelskiftet till våra dagar.

Information om kommande aktiviteter, resor  och Förbundets hälsoplan för bättre hälsa bland äldre.  Avgående ordförande Per Jansson informerade om ”Projekt Folkparken” ett samarbete med SPF Baltzar Motala. Borensbergs Folkets Park blir skådeplatsen den 2 juni 2022 om allt går i lås. Mer info kommer. Avslutning  med  kaffe och semla samt lottdragning.

Mötet avslutades med att nya ordföranden Leif Holm tackade för utnämningen och hoppades att det goda samarbetet skulle fortsätta och utvecklas.

Text: Göran Svensson; Foto: Ulf Levin

SPF Östergötland
Publicerad 2022-02-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas