SPF Seniorerna Faluns långvandring i Boda Svärdsjö 10 mars
Landet runt | SPF Dalarna

SPF Seniorerna Faluns långvandring i Boda Svärdsjö 10 mars

SPF Dalarna
Publicerad 2020-03-12

Den första halvan av dagens vandring blev annorlunda, då den gick på byvägar i stället för i skogen. Vi gick genom hela Boda by med många gamla gårdar och stora fält. Vi hade två lokala ciceroner, Monika Backlund och Bertil Israels, som är uppvuxna och bott länge på plats. Vi passerade bastu och flera platser för mycket verksamhet genom tiderna: skomakeri, snickeri, kvarn, lanthandel, skolor och kraftverk. Vi gick också förbi sågverket, som fortfarande är i full drift. Sågverket ligger vid Boda-viken av Toftan och hit flottades timret från början. Vi gick också förbi den enda gård i byn, där det finns kor idag. Större delen av den öppna marken arrenderas av jordbrukare i andra delar av socknen.

Med lite god vilja kunde man skymta vattnet bakom Finn-gården.

Sedan gick vi genom ”Lill hagen”, som vi kallade det skogsparti som låg mellan Finn-gården och mitt föräldrahem. När vi kom hem till oss hade broder Bengt gjort i ordning finfina bänkar att sitta på. Vi var 60 vandrare och 6 hundar idag, så alla fick inte riktigt plats på bänkarna. Bengt hade till och med gjort upp en brasa åt oss.

Så fortsatte vandringen på andra sidan gården upp mot gruvan. En av bilderna är tagen på ett ställe, där våra kor betade, men där skogen växer högt idag. På den här gamla ängsmarken växer granen fort, så Bertil berättade att han har använt ett träd till byggnadsmaterial, som han själv planterat här.

När vi kom upp till gruvan berättade Bertil historiken om gruvan, där han själv äger marken idag. Gruvan är mycket gammal och började redan med munkar. Lönsamheten har sällan varit hög här, utan den har lagts ner och börjat om ett stort antal gånger.

Vägen tillbaka gick på breda fina stigar genom fin skog. Det var här jag gjorde mina träningsrundor i ungdomen.

Dagens vandring blev ca 9 km och tog omkring 3½ timme för oss inklusive rasten. Jag tackar Bengt, Bertil och Monika för hjälpen med guidningen idag.

Nästa tisdag gör vi en vandring i Silvberg, som Leif Åkerblom rekat.

Mats Hiertner

SPF Dalarna
Publicerad 2020-03-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas