SPF Seniorerna Köpingshus har haft årsmöte och fått information om bedrägerier
Landet runt | SPF Västmanland
Jacqueline Adolfsson, Per-Åke Moe och Veine Eliasson avtackas.

SPF Seniorerna Köpingshus har haft årsmöte och fått information om bedrägerier

SPF Västmanland
Publicerad 2022-02-21

 

Polien Pecke avtackas av Leif Hoffstedt.

Fortfarande märks det att många av oss i SPF Seniorerna är försiktiga med tanke på covid  -19 och att vi inte ska vara för många, även om restriktionerna släppts. Årsmötet inleddes med en parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Vår ordförande Veine Eliasson läste en stämningsfull dikt av Dan Andersson och Ingrid Eriksson spelade ett varmt stycke av Benny Andersson.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna, där både frågan om behörighet och dagordning godkändes.  Mats Danielsson valdes till ordförande för årsmötet och Cristina Hahre till sekreterare för årsmötet. Ingrid Broman och Mats Rosén valdes till justerare tillika rösträknare för mötet.  Verksamhetsberättelse, kassarapport, balansräkning och revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Vid årsmötet valdes ny ordförande för föreningen för det kommande året. Det blev Per-Åke Moe, som redan är styrelseledamot. Två nya valdes in i styrelsen och det är Lotte Dovholt och Thomas Manbo båda på två år. Omvalda blev Göta Kåberg Gunilla Svansbo.  Revisorer omvaldes och ledamöter och suppleanter i KPR omvaldes. Valberedningen behöver ytterligare en ledamot efter Leif Hoffstedt som avgår. Anita Ericsson och Barbro Broman kvarstår.

Marianne Avelin från distriktet.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för 2023 till 310 kronor (f.n. 280 kr) Jacqueline Adolfsson avtackades för styrelsearbete sedan 2008, som tur är kvarstår hon i programkommittén och Veine Eliasson avtackades för sina ordförandeår som präglats av mycket nytänk i föreningen med bostadsgrupp, intervjuer med partierna inför val och olika lösningar på grund av pandemin och restriktioner. Övriga som avtackades var årsmötets presidium, Ingrid Eriksson och valberedningen.

Från distrikten kom Marianne Avelin som berättade vad som var på gång, där man vill påverka synas och höras. Några ledare för aktiviteter informerade om tennis på studs, cirkelutbildning i friskvård och mattcurling.

Innan ordet överlämnades till vår föredragshållare tackade vår nyvalde ordförande, Per-Åke Moe, för förtroendet och ska göra sitt bäst.

Pecke, mångårig polis från Enköping, men nu sång och skrivare, berättade inlevelsefullt om sitt arbete om polisarbetet varvat med sånger, en del blev som allsång. Det kriminella som han berättade om var bedrägerier och hur vi äldre ska försöka skydda oss för att inte bli utsatta Det gällde kort och telefonbedrägerier och där är det flest kvinnor som blir utsatta.

För att försvåra för bedragarna kan man skaffa UC-skydd, finns att köpa i många affärer.

Efter avtackning fick vi efterlängtat kaffe och god bulle.

Jacqueline Adolfsson.

Barbro Broman

 

SPF Västmanland
Publicerad 2022-02-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas