Fick inblick i brottsoffers rättigheter
Landet runt | SPF Dalarna

Fick inblick i brottsoffers rättigheter

SPF Dalarna
Publicerad 2016-03-31

Onsdagens medlemsmöte gick i rättsväsendets tecken. Elsie Jonsson, studiehandledare och Eva Gustavsson, sekreterare, båda från Brottsofferjouren berättade växelvis om deras verksamhet. Det finns 84 jourer i Sverige som täcker de flesta kommuner. Brottsofferjouren, BOJ, är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet. Grunden i deras arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en stödlinje som är gratis att ringa till. De hjälper dig som utsatts för brott och det kostar ingenting. De hjälper dig som är vittne, de erbjuder kvalificerat vittnesstöd, både innan, under och efter en rättegång. Elsie Jonsson talade först om lite statistik och om brott mot äldre personer och att Riksförbundet kräver att de har en utbildning på 30 timmar. Hon säger också att vi bara är vanliga människor som hjälper anhöriga och vittnen. Elsie är med i BRÅ i Orsa. De kan ge emotionellt stöd och de har ofta kontakt med poliser. De försöker även ha kontakt med ungdomar i länet.

Hur hittar vi en stödjande person? Eva Gustavsson förklarar att det är en person med positiv människosyn, god självkännedom, psykiskt stabil och förmåga till medkänsla samt att vara en god lyssnare. Vi har ju ett Tingshus i Mora och vi arbetar där med att stötta och hjälpa de som skall vittna. Bra att vara deras sällskap och tala med dem om vardagliga ting innan rättegången. Sven-Erik Alhem, som tidigare arbetat som åklagare, är sedan 4-5 år tillbaka ordförande för Brottsofferjouren. BOJ har funnits sedan är 1994. Medlemmarna tyckte det var mycket intressant att lyssna till dessa båda informatörer och de avtackades för sin medverkan här på Majstångsbacken av Karin Mjöberg, med varsitt paket och stora applåder från publiken.
Ordf. Stig Sjöholm berättade om en frågesport, Hjärnkoll, som han tyckte vi skulle vara med på . Vi kanske kunde bilda ett 3-mannalag ifrån Mora.
Gösta Helldal, Resekommittén, talade om att det finns några platser kvar för Ålandsresan. Börje Elofsson påminde om Musikcaféet nu på söndag samt att Förslagslådan behöver fler lappar med olika förslag.
Ing-Mari Kullander

SPF Dalarna
Publicerad 2016-03-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas