Kör bil så länge det går
Leva & uppleva | PÅ HJUL
Äldre är förhållandevis säkra bilförare Foto Colourbox

Kör bil så länge det går

Tror du att du är för gammal för att köra bil? Glöm det. Är du frisk kan du köra hela livet, det är säkrare än att gå eller cykla. Framför allt bör kvinnor köra mer.

Publicerad 2014-04-07

För tio år sedan hade äldre kvinnor sällan körkort jämfört med jämnåriga män och yngre kvinnor. Idag har det jämnats ut, men fortfarande kör män betydligt mer bil än kvinnor.
– Lever man i en parrelation är det vanligare att mannen kör. Kvinnan kör på sin höjd hem när de varit på fest. Så står hon där när mannen dött, och då vågar en hel del äldre kvinnor inte sätta igång att köra, säger Gunnar Carlsson, förbundets sakkunnige i trafikfrågor.
Han betonar vikten av att man delar på bilkörningen i en familj, så att båda uppehåller körvanan.
– SPF driver väldigt hårt att man ska köra bil så länge det går. Alternativen är värre.
Personer med nedsatt syn och hörsel och sköra kroppar är utsatta som oskyddade trafikanter. 16 av 28 omkomna fotgängare och 10 av 21 omkomna cyklister under 2008 var 65 år eller äldre.

Farlig bakom ratten?
Men blir man inte farlig bakom ratten med åren? Nej, tvärtom. Så länge du är frisk är det stor chans att du kör bättre än yngre medtrafikanter. Ålder och erfarenhet gör att man kör förnuftigt och undviker att ta risker i trafiken. Så väljer du bort bilen, gör det för motionens och miljöns skull, inte för att du känner dig orolig.
Män och kvinnor kör inte bara olika mycket, de slutar också köra bil av olika anledningar. Män slutar när de får hälsoproblem, men hoppas inte sällan kunna återuppta körningen längre fram. Kvinnor slutar ofta av godtyckliga anledningar, som att »det är hög tid.« Och beslutet är definitivt. Det enligt studien Män och kvinnor i trafiken av Hans-Åke Cedersund och Catharina Lewin, från 2005.
En kvinna på ett diskussionsforum på nätet skriver: »Den dag jag fyller 70 tänker jag sluta köra.« Som om körförmågan försämras över natten.
Ylva Vejrich-Dieden är legitimerad psykoterapeut med mottagning i Gamla stan i Stockholm och knuten till Hägerstens trafikskola. Bland annat behandlar hon personer med körrädsla.
– Man ska inte känna sig hindrad på grund av sin ålder, säger hon. Tänk inte »Det var så länge sedan att det är ingen idé.« Det är alltid idé att testa och se hur det går. Det är vanligt att kvinnor underskattar sin körförmåga. Om man också underskattar sin förmåga att lära sig hindrar man sig själv.
Samtidigt måste man ha en realistisk syn på vad man kan förvänta sig, säger hon. Har man dålig syn, minnesbortfall eller försämrad koordinationsförmåga ska man inte köra.

Körförbud
På senare år har reglerna skärpts för när läkare ska utfärda körförbud. I december gick Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, ut med att fler borde bli av med körkortet, baserat på hur många som diagnosticeras med demens och stroke varje år. Samtidigt poängterade han att äldre visst kan köra bil.
»Friska 100-åringar kör bättre än friska 40-åringar, och mycket bättre än friska 18-åringar.«
Körvana är dock A och O för att du ska köra bra. Har du inte kört bil på länge bör du därför öva upp den. Under de senaste decennierna har tempot höjts, trafiken tätnat, antalet rondeller har ökat och tekniken i bilarna ser annorlunda ut.
Många SPF-föreningar ordnar trafikcirklar för den som vill öva upp sina kunskaper eller lära sig mer om till exempel rondellkörning.
– Under förra året anordnades ungefär 800 trafikcirklar i landets SPF-föreningar, varav 600 gällde att fräscha upp bilkörningen, säger Gunnar Carlsson. Tyvärr har antalet kurser gått ner, eftersom NTF, som SPF samarbetar med, har fått mindre anslag på senare år.

Ta körlektioner
Ylva Vejrich-Dieden tipsar om att man kan ta kontakt med en privat handledare eller anmäla sig på en körskola. Det är inga problem att ta körlektioner, även om du har körkort. Tvärtom är det ganska vanligt.
– Är man orolig behöver man ha någon med sig. För den som tvekar handlar det om att man ska känna sig trygg. Gör körningen till en positiv upplevelse, säger hon.

Körkortet ger mig frihet

När Alice Solmans make fick Parkinson bestämde hon sig för att ta körkort. Då var hon 66 år. Nu har hon kört bil i nio år, och tycker att fler kvinnor borde köra.

– Varför har jag inte tagit körkort förut? Det är jätteroligt att köra bil!
Så tänkte Alice Solmans på Ekerö utanför Stockholm när hon började köra. Som många kvinnor hade hon låtit maken stå för bilkörningen. Att det dessutom fanns gott om alternativa kommunikationer för att ta sig in till stan gjorde att behovet av att köra bil inte var så stort. Men när hennes man fick Parkinson bestämde hon sig för att ta körkort ändå, för säkerhets skull.
Tror du att du hade det svårare som 66-åring än de andra på bilskolan?
– Nämen, det tror jag inte. Jag har sagt till mina barn att allt man vill det kan man, då måste jag ju leva upp till det också. Så jag gav mig inte förrän jag hade körkortet.
– Jag höll på ett tag, men jag klarade första uppkörningen. Så det var jätteroligt.
Nu nio år senare är hon änka, och väldigt glad åt sitt körkort. Hon hjälper till att köra barnbarnen, och tycker om att kunna åka vart hon vill när hon vill.
– Det är frihet. Jag behöver inte be någon annan att bli skjutsad.
Hon skyr inte ens trafiken i Stockholms innerstad.
– Nu gör jag det inte så ofta, men i början körde jag rätt mycket inne i stan för att öva.
Borde fler kvinnor ta tag i sin bilkörning?
– Ja, det tycker jag verkligen. För många som kommer uppåt sextio blir det så att bara männen kör bil. Men vi är ju många gånger lite alertare än karlarna.

Text Frida Andersson Johansson

Bilkörning

Trafikprojekt mot halka
SPF driver ett projekt mot halka och fallskador i trafiken, tillsammans med övriga pensionärsförbund i samarbete med NTF. Kvinnor går mer, har skörare skelett och är därför särskilt utsatta.
Totalt leder 17 000 halkolyckor om året till sjukhusvård, uppger Gunnar Carlsson.

Håll vanan uppe
Dela på bilkörningen i familjen.
Ju mer du kör desto säkrare blir du.
Gå en kurs eller ta körlektioner om du är ovan.
Är du rädd för att köra bil? Det finns KBT-behandling som kan hjälpa dig.
Kör automatväxlat. Forskning visar att det är säkrare.

Fortsätt köra bil
Ålder är inget hinder för att köra, så länge du är frisk.
Dövhet är inget hinder för att köra bil.
Du kan köra även om du går lite dåligt. Det krävs inte mycket kraft.

Sluta köra bil
Tecken på att det är dags att sluta köra bil kan till exempel vara om någon:
– börjar variera hastigheten utan orsak.
– kör nära och över mittlinjen utan anledning.
– kör mot trafiken.
– svajar fram och tillbaka över vägen.
– har svårt att se vägvisningsskyltar i tid.
–  inte observerar medtrafikanter.
– börjar köra vilse oftare.
– visar ökad irritation vid bilkörning.
– glömmer slå på och av blinkers och vindrutetorkare.
– börjar växla fel så motorn rusar eller stannar.
(Källa Transportstyrelsen)

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas