Nyheter | SPF Seniorerna

SPF Seniorerna: Fördelar med koll av äldre bilförare

SPF Seniorerna öppnar för att införa obligatorisk läkarundersökning för äldre bilförare. Men gränsen bör inte gå under 80 år.

Publicerad 2015-08-13

Äldre människor klarar i de allra flesta fall av att själva avgöra när det är dags att sluta köra bil. Om det är de flesta överens.

– Vi kör inte gärna i mörkret, vi undviker rusningstrafiken i storstäderna, och vi lyssnar på anhörigas oro. Vi drar ner på bilkörningen för att så småningom lägga av, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Men andra klarar inte riktigt att ta det där sista definitiva beslutet på egen hand, konstaterar hon.

Och då kan kravet på en läkarundersökning faktiskt vara till hjälp, menar Rogestam.

Ett vanligt problem brukar å andra sidan vara att äldre, särskilt kvinnor, underskattar sin förmåga att köra bil och därmed slutar köra – helt i onödan.

– Läkarundersökningen kommer i många fall att visa att senioren är i fin form och fortfarande kan vara en god bilförare. Bra att veta för en själv och kanske ännu mer för de anhöriga som oroat sig, skriver Christina Rogestam i ett inlägg på seniorbloggarna.com.

Förra året återkallades 2 500 körkort på grund av hälsoskäl. Det borde ha varit betydligt fler, anser Transportstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten för indragningar av körkort och som länge krävt att fler körkort bör dras in.

Myndighetens chefsläkare Lars Englund hänvisar till att exempelvis omkring 25 000 personer varje år får en demensdiagnos.

– De allra flesta av dem borde få sitt körkort återkallat, säger Lars Englund, som dock samtidigt starkt betonar att hög ålder i sig inte innebär någon ökad olycksrisk.

– Friska 100-åringar kör bättre än friska 40-åringar, och mycket bättre än friska 18-åringar. De friska 100-åringarna kör lugnt, överskattar inte sin förmåga, gör inte riskabla omkörningar och kör inte för fort, säger Lars Englund.

Idag görs inte regelbundna hälsokontroller av äldre bilförare. Därmed är Sverige det enda landet i Norden, och ett av få i Europa, som inte kräver detta.

I stället är läkarna skyldiga att rapportera till Transportstyrelsen när man anser att en människas hälsa inte längre medger bilkörning. När detta sker återkallar Transportstyrelsen körkortet.

Men alltför få läkare anmäler, anser Transportstyrelsen som därför vill se över reglerna och införa hälsokontroller på alla som har fyllt 75.

– Men det är en intern diskussion inom Transportstyrelsen än så länge. Vi ska först titta på erfarenheterna från de andra länderna i Norden till exempel. Det är långt till något förslag som till exempel anger en viss ålder, säger Lars Englund till veteranen.se.

Dagens ordning är tillräckligt effektiv, anser PRO som befarar att en åldersgräns för hälsokontroller riskerar att peka ut en viss grupp vilket lätt kan leda till diskriminering.

Men SPF Seniorerna ser omvänt på saken:

– Ett kommande beslut om en läkarundersökning vid en viss ålder innebär inte ett kollektivt förbud för äldre att köra bil. Det innebär att vi behandlas som individer. Och det tycker vi är viktigt i andra sammanhang, menar Christina Rogestam.

Färska siffror från Transportstyrelsen visar att 18 000 körkort har återkallats under första halvåret. De vanligaste grunderna är fortkörning och rattfylleri. 2 100 körkort har dragits tillbaka av hälsoskäl.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Åtta grunder

Transportstyrelsen är en statlig myndighet. Transportstyrelsens uppdrag att återkalla körkort syftar till att vi ska ha säkra förare på våra vägar. När Transportstyrelsen får besked om en företeelse som kan orsaka körkortsåterkallelse görs en utredning innan beslut fattas.

Det finns åtta grunder för att Transportstyrelsen ska dra tillbaka någons körkort:
1. = Rattfylleri
2. = Smitning
3. = Flera mindre överträdelser
4. = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5. = Opålitlighet i nykterhetshänseende
6. = Allmän brottslighet
7. = Medicinska skäl
8. = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

De flesta länder i Europa har olika typer av obligatoriska hälsotester för äldre bilförare.

I Schweiz måste alla 70-plussare årligen göra en hälsokontroll för att få behålla sitt körkort.

I Sverige finns i dag 645 000 körkortsinnehavare över 75 år. 
Räknar man från 65 år och uppåt finns det över en miljon som har körkort.

Forskning och statistik visar att ingen annan åldersgrupp (65 plus) utgör ett lika litet hot mot andra trafikanter. Exempelvis är de inblandade i färre dödsolyckor än alla andra åldersgrupper där någon annan trafikant än de själva omkommit.

Däremot är äldre som oskyddade trafikanter särskilt utsatta. Jämfört med yngre trafikanter är risken att få allvarliga skador eller att dödas vid en olycka flera gånger större för äldre. Skadorna blir också svårare och tar längre tid att rehabilitera.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas