Trafiken: Hårdare tag väntar sjuka äldre
Nyheter | Säkerhet

Trafiken: Hårdare tag väntar sjuka äldre

Alltför många med demens kör bil. Det måste förändras, anser Transportstyrelsen och Läkarförbundet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-10

Två trafikolyckor på senare tid har aktualiserat debatten om behovet av att seniorer med svåra sjukdomar som exempelvis demens slutar köra bil.

Men några fakta finns ännu inte om bakgrunden till de båda olyckorna, annat än att förarna är 80 respektive 84 år gamla.

Ska utredas

En pågående utredning ska kartlägga sambandet mellan sjukdomar som demens och hur många äldre som skadas eller omkommer i trafiken, berättar Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund.

Likaså ska utredningen ta fram hur många sjuka äldre som orsakar olyckor som skadar andra.

Vill återkalla fler

Dagens svenska system innebär att läkare vid misstanke om sjukdom som allvarligt försvårar för bilkörning har en anmälningsplikt till Transportstyrelsen.

Men läkaren kan också välja att göra en muntlig överenskommelse med patienten om att inte köra bil.

Förra året kom en forskningsrapport från Trafikmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset som visar att 10-20 procent av de demensfall som upptäcks anmäls av läkare till Transportstyrelsen.

– Fler körkort än så borde återkallas, säger Lars Englund som anser att dagens kontrollsystem fungerar dåligt.

Läkarförbundet vill utreda

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller delvis med.

– Det finns brister i systemet och därför är det rimligt att titta på det här, säger Heidi Stensmyren och betonar vikten av större kontinuitet i vården mellan läkare och patient.

En tillitsfull kontakt mellan läkare och patient står på spel när det kommer till att avråda från att köra bil, eller att anmäla till Transportstyrelsen, konstaterar Heidi Stensmyren som varnar för att patienterkan helt kan undvika att söka vård om man befarar att det leder till att man blir anmäld.

Bör kunna remittera

Transportstyrelsen å sin sida är helt övertygad om att det behövs nya och hårdare regler.

– En muntlig överenskommelse bör vara undantag och anmälan till Transportstyrelsen huvudregeln, säger Lars Englund till SVT.

– En möjlig väg skulle vara att ha trafikmedicinska enheter som läkaren kan remittera sin patient till.

Hundratusentals förare

Obligatoriska hälsokontroller baserade på åldersgränser diskuteras återkommande. Men här konstaterar Transportstyrelsen att det inte finns belagt att länder med sådana kontroller skulle ha färre olyckor med äldre inblandade.

Frågan är också hur vården skulle orka med att regelbundet undersöka hundratusentals seniorers körlämplighet.

En fjärdedel av alla med körkort är 65 år och äldre.

4 500 indragna körkort

Varje år återkallar Transportstyrelsen mellan 8 000 och 9 000 körkort på grund av förarens hälsotillstånd. Vanliga skäl är demens, olika ögonsjukdomar eller stroke.

Drygt 16 000 körkort återkallades under första halvåret 2017 – en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Men återkallelser på medicinska grunder har ökat med 5 procent – hittills i år har runt 4 500 körkort dragits in på grund av medicinska skäl.

I många andra europeiska länder behöver exempelvis förarna genomföra obligatoriska hälsokontroller efter en viss ålder. Bland de nordiska länderna finns flera olika system.

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas