Dra igång en egen cirkel!
Foto Colourbox
Se & läs | utbildning

Dra igång en egen cirkel!

Vill du lära dig att färga tyg, prata engelska eller bli bättre på källkritik? De flesta lokalföreningar i SPF Seniorerna ordnar någon form av studiecirklar och som medlem är du välkommen att lära dig mer om det du är nyfiken på. Kanske vill du rentav själv dra igång en cirkel?

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-24

En cirkel kan handla om mobilappar, vinkunskap, spanska språket eller klimatet. Men den kan lika gärna ta upp ämnen som ”hur lockar vi nya medlemmar till vår förening?” eller ”hur motverkar vi åldersdiskriminering?” Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser.

Kom med förslag

Saknar du en cirkel i din förening eller har förslag på en ny? Prata med någon av de personer som ansvarar för aktiviteter eller studier i föreningen. Många spännande aktiviteter har kommit till på initiativ av enskilda medlemmar. Tillsammans kan ni planera när cirkeln ska börja och marknadsföra den på hemsidan och på möten.
– Jag tror att folkbildning kan locka nya grupper om man också har nya typer av cirklar, säger Åsa Österberg som är utvecklingsledare på SPF Seniorerna.

Exempel på studiecirklar

Träslöjd (Kamraterna Örebro), Vinkunskap (Snöstorp, Halland), Klimatet och människan (Sunnersta, Uppsala), Konsthistoria (Askim, Göteborg), Tillsammans mot ensamhet (Höganäs, Skåne), Amatörteatergrupp (Borgholm, Kalmar), Lappteknik (Lyckå, Blekinge), Aktuella händelser (Råneå, Norrbotten), ”Ske min vilja när jag är i himlen” (Ludvika, Dalarna)

 

Dölj faktaruta

Ta hjälp

SPF Seniorerna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och den som inte vill hitta på en cirkel från grunden kan välja bland en mängd färdiga idéer kompletta med studiematerial. Du kanske har hört talas om Passion för livet, Läs och res, Karlar grabbar kompisar eller Våldet går inte i pension?
SV kan också hjälpa till med lokaler och annat när man startar en cirkel. Exakt vilken hjälp varierar i olika kommuner.
– Ta alltid kontakt med SV för samarbete och stöd. På SV:s lokalkontor finns personer med särskilt ansvar för SPF Seniorerna, säger Åsa Österberg.

Mellan tre och tolv personer

Det behövs inte många deltagare för att komma igång. En cirkel ska bestå av mellan tre och tolv deltagare, inklusive cirkelledare. Och för att den ska räknas som studiecirkel måste den omfatta minst nio studietimmar fördelat över minst tre träffar. Men många av föreningarnas cirklar blir så populära att de håller på termin efter termin.

Bli cirkelledare

Du behöver inte vara ämnesexpert för att leda en cirkel. Deltagarna lär sig tillsammans.
Här finns en introduktion till vad det innebär att leda cirklar inom SPF Seniorerna:
www.sv.se/foreningsutveckling/spf-seniorerna/
Vuxenskolan håller också i utbildningar för cirkelledare.

 

Dölj faktaruta

Våga bli cirkelledare

En ansvarig håller i cirkeln och gör en plan för vad som ska hinnas med under respektive träff. Och Åsa Österberg vill uppmana flera att våga bli cirkelledare.
Kamratcirklar bygger på att deltagarna lär sig saker tillsammans. Som ledare behöver du alltså inte vara expert på ämnet. Och känns det för betungande att vara ensam ledare går det att dela ansvaret med någon annan deltagare.
Våga testa och tänka nytt. Kanske blir just er cirkel så populär att den sprider sig till fler föreningar.

Tipskatalog

SVs Studiekatalog 2019-2020 innehåller inspiration till massor av cirklar och tips på böcker och studiemateriel.
Cirklarna är sorterade efter ämne, som hantverk, kultur, samhälle, politik och data – IT och alla tips är framtagna med tanke på just SPF Seniorerna och målgruppen seniorer. En del av katalogen är dessutom lokalt anpassad.
Har ni inte fått någon katalog? Be SV i er kommun om en.

Visste du?
Som medlem i SPF Seniorerna har du 10 procents rabatt på de av Vuxenskolans kurser och cirklar som är öppna för allmänheten.

 

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas