Nyheter

Den som mår sämre är mindre nöjd med sin omsorg

Äldre som uppger att de har ett dåligt hälsotillstånd är generellt sett mindre nöjda, både med hemtjänst och äldreboende, än de med god hälsa. Det visar Socialstyrelsens enkät som offentliggörs i dag.

Publicerad 2011-12-14

Missnöjet är också högre bland de äldre som har besvär med oro, ängslan och ångest.

Social samvaro och aktiviteter är ett område som även i år, liksom i tidigare rapporter, får låga betyg.

I enkäten ställdes frågor utifrån elva kvalitetsområden – bland annat om bemötande, inflytande, trygghet, vårdinsatser, hjälpens utförande samt social samvaro och aktiviteter. De svarande ombads betygsätta kvaliteten inom respektive område på en skala från 1-10.

Personalen uppskattas

– Resultaten visar att äldre i stort är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende. En övervägande del känner sig trygga, både med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att bo i ett äldreboende, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Liksom i rapporterna från 2009 och 2010 får personalens bemötande goda omdömen.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

250 000 får omsorg

I Sverige har totalt 158 700 personer över 65 år hemtjänst och 90 900 bor i äldreboende. Knappt 1,8 miljoner svenskar är 65 år och äldre. Det betyder att 85 procent får klara sig helt själva, eller med stöd från anhöriga.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas