Nyheter

Regeringens enkät om äldreomsorg får kritik

Socialstyrelsens nya siffror från en enkätundersökning som regeringen beställt ger en bild av att äldre i stort sett är nöjda med sina äldreboenden och den hemtjänst man får. Men nu väcks frågor om vad enkäten egentligen är värd. Både metoderna och statistiken kritiseras.

Publicerad 2011-12-14

Enkätens resultat presenteras av Socialstyrelsen i myndighetens tredje rapport om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Rapporten bygger på svar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende.

Men för att få en bild av vad äldre själva tycker om äldreomsorgen skickade Socialstyrelsen från början ut 140 000 enkäter. Men 35 procent, var tredje tillfrågad, har över huvud taget inte svarat.

Kan vara värdelös
Det kan vara de med stora behov av vård och omsorg som inte har orkat eller kunnat svara, och därför sägs det i Socialstyrelsens rapport att undersökningen kan vara värdelös, rapporterar SVTs Rapport.

Dessutom kan många av frågorna vara för svåra att besvara och inte ens hälften av de som tillfrågats har själva fyllt i enkäten, utan det har anhöriga eller personal gjort.

I enkäten fick de äldre – eller ställföreträdande anhöriga, bekanta eller personal – bedöma hemtjänstens kvalitet inom områden som trygghet, information, bemötande och hjälpens utförande.

Svårt att ge svar
På Socialstyrelsen var experter kritiska redan från början. Det berättar Marie Lidner som är statistiker och arbetade på Socialstyrelsen när undersökningen gjordes. Hon menar att en pappersenkät kan vara för svår för många på äldreboenden:

– Det är svårt att gå till just den här målgruppen med det. De kan inte se det som står, de kanske inte förstår frågorna, det kommer att bli en stor andel som inte kan besvara frågorna själva, säger Marie Lidner till Rapport.

Ska se över metoderna
Mona Heurgren, enhetschef vid Socialstyrelsen, säger att ambitionen är att i framtiden kunna redovisa svaren ned på enskilt äldreboende och enskild hemtjänstenhet.

– Vi kommer att utveckla våra metoder och frågornas innehåll och se över hur svarsfrekvensen kan höjas, i dag är den 67 procent bland dem med hemtjänst och 54 procent bland dem som bor i äldreboende.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

UNDERSÖKNINGEN

•    Enkätundersökningen genomfördes juli-september 2011.
•    Enkäten skickades till drygt 83 000 äldre över 65 år med hemtjänst och drygt 57 000 äldre som bor i äldreboenden, utspridda i landets samtliga kommuner och stadsdelar.
•    Av de äldre med hemtjänst svarade 77 procent själva på enkäten, övriga fick hjälp av anhöriga eller bekanta som svarade i den äldres ställe. Av äldre i äldreboende besvarade bara 37 procent enkäten själv, medan 61 procent fick hjälp av anhöriga, bekanta eller en god man och 2 procent av svaren saknade uppgifter om vem som svarat i den äldres ställe.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas