Nyheter

Var fjärde på äldreboende får inte komma ut

En fjärdedel av de som bor på särskilt boende tycker att möjligheterna att komma ut är dåliga. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort.

Publicerad 2012-12-21

För fjärde året har tillsynsmyndigheten försökt kartlägga vad äldre själva tycker om dagens svenska vård och omsorg. 95 000 personer med hemtjänst och särskilt boende har tillfrågats under 2012.

Undersökningen ska sedan vara ett verktyg för att följa upp hur äldreomsorgen i landets kommuner egentligen möter de äldres behov och önskemål.

Kan inte påverka
Som så ofta med statistik kan man se saken från två håll.

Ett exempel: 12 procent av de äldre med hemtjänst och 20 procent med särskilt boende är inte nöjda med sin omsorg.

Socialstyrelsen vänder på formuleringen:

•    88 procent av de äldre med hemtjänst och 80 procent med särskilt boende uppger att de överlag är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg.

Fler resultat
•    Ju sämre hälsa den äldre har, desto mindre nöjd är man med hemtjänsten eller det särskilda boendet.
•    22 procent av de som har hemtjänst svarar att de inte kan påverka vilka tider personalen ska hjälpa dem. Motsvarande andel bland de som bor på särskilt boende är 25 procent.

Kritisk generaldirektör
Att äldre inte får komma ut är oacceptabelt, anser Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

– Personalkostnaderna är en stor utgiftspost för kommunen. Då är det lätt att dra ner pengar där och säga ”det går nog ändå”, säger Lars-Erik Holm till Ekot.

– Att komma ut är för många en viktig sak. Och det utslag som vi kan se här, är att omsorgen på många ställen inte kan tillgodose det för att det är för lite personal.

Detta är att bryta mot lagen, konstaterar Lars-Erik Holm, som syftar på att socialtjänstlagen slår fast att vården och omsorgen ska utgå från den enskildes behov.

– Det får det inte vara bemanningen på ett boende som ska styra vilka behov som kan tillgodoses.

Fler analyser
Socialstyrelsen kommer att publicera åtminstone två ytterligare rapporter under år 2013 där fördjupade analyser av undersökningen ingår.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fler resultat

  • 40 procent med särskilt boende anser att de inte får den hjälp med träning som de behöver, något som är viktigt för att förebygga fallolyckor.
  • Mer än 90 procent tycker att personalens bemötande är bra, och nästan lika många har förtroende för de flesta i personalen. Samtidigt svarar 3 procent av de äldre som bor i särskilt boende att de känt sig kränkta av personal flera gånger det senaste året. Ungefär 16 procent uppger att det har hänt någon gång. Motsvarande andelar bland personer med hemtjänst är 2 procent respektive 10 procent.

Du hittar hela undersökningen här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas