Nyheter

”Vårdskandalen på Carema toppen på ett isberg”

Det kommer fler vårdskandaler likande den hos Carema, även på kommunalt drivna äldreboenden. Den varningen riktar Vårdförbundet till landets ansvariga politiker.

Publicerad 2011-12-27

Roland Friberg är vice ordförande i Vårdförbundet för Storstockholms vårdsektion. Han anser att kvalitetskrisen i äldrevården är mer komplicerad än att det bara skulle handla om äldreomsorg kan och bör drivas med vinstintresse eller inte.
– Kan man över huvudtaget bedriva kvalitetssäker äldreomsorg med de resurser som i dag tilldelas i kommunerna? frågar Roland Friberg på debattplats i Dagens Nyheter.
– Vårdskandalen på Carema Koppargården är bara toppen på ett isberg och symtomatisk för den politik som bedrivits inom äldreomsorgen under en lång tid.

Kan ske var som helst
Roland Friberg pekar på vikten av tillräckligt med personal och att personalen är rätt utbildad. Klarar man inte som kommunpolitiker att säkerställa detta så kan man heller inte klara god kvalitet i äldrevården.
– En vårdskandal liknande den hos Carema kan hända var som helst, även på våra kommunalt drivna äldreboenden.
Roland Friberg pekar på att Stockholms kommuns budgetering av äldrevården har stått stilla de senaste tio åren. Minibemanningen av sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg har stått på samma nivå eller minskat under flera år medan omsorgsbehoven hos de äldre på äldreboendena har ökat kraftigt.

Sjuksköterskan har nyckelroll
Sjuksköterskan är den yrkesgrupp i kommunen som har den högsta medicinska kompetensen och har därför ansvaret för att vården fungerar, såväl medicinskt som när det gäller den viktiga omvårdnaden, hävdar Roland Friberg.
– Enligt Marta Szebehely, forskare vid Stockholms universitet, är personaltätheten den främsta kvalitetsfaktorn inom äldrevården. Det finns ett tydligt samband mellan låg personaltäthet och sämre vårdkvalitet, som exempelvis undernäring och trycksår.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas