124 kronor mer i månaden
Nyheter | Garantipensionen

124 kronor mer i månaden

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2018 till 45 500 kronor. Det är en höjning med 700 kronor eller 1,56 procent jämfört med 2017.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-08

Beslutet är väntat. Senioren.se kunde nyligen berätta att SCB beräknat prisbasbeloppet, som bland annat styr garantipensionerna, till just 45 500.

– Det görs en årlig höjning av prisbasbeloppet, för att se till att våra ersättningar hänger med prisutvecklingen. Om så inte sker riskerar vi att urholka pensioner och andra stöd, genom att de halkar efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Från årsskiftet

Garantipensionen, men också andra socialförsäkringsförmåner, som är knutna till prisbasbeloppet höjs därmed med 1,56 procent.

För en ogift pensionär som har hel garantipension innebär detta en förstärkning med 124 kronor per månad från januari 2018.

Höjs gör också garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension.

Besked i november

Den inkomstgrundade ålderspensionen styrs av inkomstindex som speglar inkomstutvecklingen.

Det beskedet kommer att fastställas i början av november.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas