Så mycket höjs garantipensionen
Nyheter | Följer priser

Så mycket höjs garantipensionen

Garantipensionen ökar från årsskiftet med mellan 110 och 130 kronor per månad.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-22

Det är följden av att prisbasbeloppet höjs. Regeringen fastställer beloppet senast 31 oktober.

– De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna i ett pressmeddelande.

Lägre skatt

En annan effekt av att prisbasbeloppet höjs är att grundavdraget på inkomstskatten höjs.

Det innebär i sin tur att skatten sänks – med 200-600 kronor per år, enligt Swedbanks beräkningar. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs med 750-1 050 kronor per år.

Priserna styr

Prisbasbeloppen 2018 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2016 och juni 2017. Under den perioden har inflationstakten varit 1,25 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs lika mycket.

Så fungerar prisbasbeloppet

Prisbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år.
Det så kallade förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension.
Prisbasbeloppet har av SCB för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

Förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet – som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng – har för år 2018 beräknats till 46 500 kronor.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas