Bromsen släpper taget om pensionerna
Nyheter | Höjning

Bromsen släpper taget om pensionerna

Inkomst- och tilläggspensionen höjs från årsskiftet med en procent. Det beskedet kommer nu från Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-24

Myndigheten har räknat klart på samhällets genomsnittliga inkomstutveckling och därmed kan nivån på 2018 års pensioner bestämmas.

– Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5 000 kronor per månad, kommenterar Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

– Det rör sig om höjningar netto på mellan 500-1 000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent.

Bromsen ur

Den så kallade balanseringsperioden upphör nästa år, efter åtta år.

Perioden inleddes 2010 sedan bromsen i pensionssystemet för första gången i systemets historia sänkt inkomst- och tilläggspensionerna.

Nu släpper alltså bromsen taget om pensionerna.

– Det innebär att inkomstpensionerna 2018 kommer att ha det värde de skulle ha haft utan balansering, säger Ole Settergren.

Priser avgör

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms inte av inkomstutvecklingen utan av prisbasbeloppet.

Detta ökar, som Senioren tidigare rapporterat, med 1,6 procent 2018.

Premiepensionens förändring blir känd först i december.

Så blir höjningen

• Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka +1,6 procent i ökad allmän pension. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
• 440 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +1,0 och +1,6 procent. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
• De flesta pensionärer, drygt 1,4 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,0 procent samt lägre skatt för pensionärer.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-10-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas