Besked i oktober om 2017 års pensioner
Ole Settergren.
Nyheter | Plånboken

Besked i oktober om 2017 års pensioner

Ett nytt sätt att beräkna pensionerna gör att vi får vänta på besked om vad det verkligen blir i kuvertet från och med januari.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-25

Hallå där, Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten! När får vi veta hur det blir med pensionerna 2017?

– Besked kommer i oktober.

Men tidigare år har svaret kommit redan i juli. Varför inte så i år?

– Tidpunkten för beräkningen av inkomst- och balansindex är senarelagd i år på grund av de ändrade reglerna för hur inkomstindex och balanstalet ska beräknas.

Systemets balans

Så de nya reglerna används för första gången på 2017 års pensioner?

– Ja, och då är det särskilt viktigt att använda så bra och sena siffror som möjligt. Balanstalet och inkomstindex styr hur pensionerna blir.

Det så kallade balanstalet anger balansen mellan hela inkomstpensionssystemets inkomster och utgifter och får inte understiga 1,0 – då slår bromsen i. Vilket balanstal gäller för 2017 års pensioner?

– Balanstalet för 2017 som avser 31 december 2015 är 1,0201. Men det dämpade balanstalet som nu används från och med 2017 har endast en tredjedel av balanstalets överskott vilket är 1,0067.

Men det är alltså ett litet plus.

– Ja.

Höjning väntas

Då väntar vi på hur 2016 års genomsnittsinkomst i samhället har utvecklats fram till oktober innan vi får besked om inkomst- och tilläggspensionerna för 2016?

– Ja, inkomstpensionerna styrs av hur genomsnittsinkomsten 2016 förhåller sig till genomsnittsinkomsten 2015. Plus balanseringen då som sagt.

Okej, men hur mycket tror du då att pensionerna kommer att höjas med från 1 januari? Pensionsmyndigheten gör ju prognoser.

– Ja, i vår juliprognos antar vi att inkomst- och tilläggspensionerna höjs med 3,0 procent.

Svag utveckling av pensioner

Pensionsmyndighetens juliprognos visar på en trög utveckling för inkomstpensionerna:
2017: 3,0 procent
2018: 2,9 procent
2019: 1,6 procent
2020: 0,9 procent

Dölj faktaruta

Garantipensionerna

Men garantipensionerna är i alla fall definitivt klara, eller hur?

– Ja, såvida inte en mycket överraskande lagändring beslutas. Garantipensionerna är kopplade till prisbasbeloppet som räknades om i juni. Det innebär att garantipensionerna höjs med 1,1 procent från 1 januari 2017.

PPM-läget

När får vi besked om premiepensionerna?

– Nivån på premiepensionen 2017 för pensionärerna beror på fondvärdet i december.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Chans lära mer om din pension

Pensionsmyndigheten har startat höstens pensionsturné med 60 lokala informationsmöten från Kiruna i norr till Ystad i söder.
Syftet är att sprida kunskap om hela pensionen och få en överblick över den egna pensionen, både allmän och tjänstepension, för att ge trygghet och räta ut eventuella frågetecken inför pensioneringen samt skapa förståelse för vilka val och möjligheter man har.
Informationen sker kvällstid i grupp och visar vilka möjligheter som finns när man tar ut sin allmänna pension och hur man gör för att ansöka.
Starten skedde den 24 augusti och sista mötet på Norra Real i Stockholm äger rum den 14 december.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas