Pensionerna: ”Starkt 2018 döljer systemfel”
Nyheter | Äts upp

Pensionerna: ”Starkt 2018 döljer systemfel”

Trots att pensionerna höjs och skatten sänks 2018 kommer många pensionärer att snabbt få se utgifterna hinna i fatt. Det visar nya uträkningar från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-30

Höstens budget beskrivs som en vinnarbudget för landets pensionärer: skatt på pension sänks. Samtidigt höjs från januari såväl bostadstillägg, som garantipension och inkomst- och tilläggspension.

Men, konstaterar SPF Seniorerna i en färsk analys, eftersom snitthyror stiger och kostnader för livsmedel ökar kommer det för stora grupper pensionärer att bli ett nollsummespel.

Backar 22 kronor

Ett exempel är en kvinnlig snittpensionär med bostadstillägg som idag har en inkomst på 13 333 kronor.

Hennes disponibla månadsinkomst – beräknat som inkomsten efter skatt, snitthyra och livsmedel – ökar vid årsskiftet från 4 333 kronor till 4 990 kronor.

Men 2021 stannar den disponibla inkomsten på 4 968 kronor, alltså 22 kronor mindre än 2018.

Kortsiktigt

– Det är ett bra tillskott som kommer 2018 men efteråt ser vi att pensionerna ligger mer eller mindre stilla, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna till Expressen.

– Hela pensionssystemet måste renoveras. Vi vill ha ett system som ger pensioner som det faktiskt går att leva på.

Klyftan ökar

De senaste tio åren har pensionerna ökat med en procent i dagens penningvärde, medan lönerna har ökat med 22 procent.

Det gör att Sverige får allt fler så kallade fattigpensionärer som inte hänger med ekonomiskt.

Så äts pensionerna upp. Diagram: SPF Seniorerna

Och framtiden fortsätter i samma riktning enligt SPF Seniorernas beräkningar. Medan löneökningen på arbetsmarknaden når 53 procent under åren 2007-2021 ser den beräknade inkomstökningen ut så här för olika pensionärsgrupper:

  • Kvinnlig snittpensionär: Ökning med 31 procent.
  • Snittpensionär: Ökning med 32 procent.
  • Manlig snittpensionär: Ökning med 30 procent.
  • Garantipensionär: Ökning med 29 procent.

Skapar ensamhet

– Skattesänkningar löser inte huvudproblemet med ett pensionssystem som ger för låga pensioner och som dessutom har svårt att hänga med i andra basala kostnader som livsmedel och hyror. Det leder inte bara till ekonomiska svårigheter men också sociala problem som ensamhet och isolering, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorerna efterlyser en årlig koppling mellan pensionernas utveckling och såväl prisernas som hela samhällets inkomstutveckling.

Fyra exempel

Kvinnlig snittpensionär utan bostadstillägg
Inkomst i dag: 11 521 kronor.
Kommer att öka den disponibla inkomsten (efter skatt, snitthyra och livsmedel) från 2 521 kronor till 2 785 kronor under åren 2017–2021.
Ökning vid årsskiftet 2017–2018: 2 521 kronor till 2 727 kronor.
Kvar efter snitthyra, livsmedel och skatt 2021 jämfört med 2018: 58 kronor mer.

Snittpensionär
Inkomst i dag: 13 855 kronor.
Kommer att öka den disponibla månadsinkomsten (efter skatt, snitthyra och livsmedel) från 4 855 kronor till 5 724 kronor under åren 2017–2021.
Ökning vid årsskiftet 2017–2018: 4 855 kronor till 5 674 kronor.
Kvar efter snitthyra, livsmedel och skatt 2021 jämfört med 2018: 50 kronor mer.

Manlig snittpensionär
Inkomst i dag: 15 177 kronor.
Kommer att öka den disponibla månadsinkomsten (efter skatt, snitthyra och livsmedel) från 6 177 kronor till 6 853 kronor under åren 2017–2021.
Ökning vid årsskiftet 2017–2018: 6 177 kronor till 6 527 kronor.
Kvar efter snitthyra, livsmedel och skatt 2021 jämfört med 2018: 326 kronor mer.

Garantipensionär med bostadstillägg
Inkomst i dag: 12 120 kronor.
Kommer att öka den disponibla månadsinkomsten (efter skatt, snitthyra och livsmedel) från 3 120 kronor till 3 489 kronor under åren 2017–2021.
Ökning vid årsskiftet 2017–2018: 3 120 kronor till 3 545 kronor.
Kvar efter snitthyra, livsmedel och skatt 2021 jämfört med 2019: 56 kronor mindre.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-10-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas