”Politikerna måste ta sig samman”
Nyheter | Pensionsåldrar
Humorn fick vara med när Göran Hägglund argumenterade för höjd pensionsålder. Foto Jan Arleij

”Politikerna måste ta sig samman”

- Det är dags för politikerna att ta sig samman och höja pensionsåldrarna. De sa Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund på Seniormässans stora scen inför hundratals åhörare.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-25

Den förre KD-ledaren har under lång tid argumenterat för höjda pensionsåldrar. På Seniormässans andra dag fick han chansen från stora scenen.

– Vi lever längre och det är positivt. Men då måste vi också jobba längre om inte pensionerna ska sjunka. Det här är egentligen ganska enkelt, sa Göran Hägglund.

Vågade inte

Det är snart två år sedan som han och förre Metallbasen Göran Johnsson slutförde regeringens uppdrag att ”prata samman” arbetsmarknadens parter om en viljeinriktning att stödja ett riksdagsbeslut om att höja dagens pensionsåldrar från 61 till 63 för tidigaste möjliga uttag av allmän pension och från 67 till 69 för rätten att kvarstå i anställning.

– Men politikerna vågade inte komma med ett förslag. Nu hoppas jag att det blir annorlunda, att man kommer med ett förslag före valet, sa Göran Hägglund som hävdade att av alla EU-länder så är det bara Sverige och Luxemburg som ännu inte har anpassat sina pensionsåldrar efter den demografiska verkligheten.

Göran Hägglund. Foto Gunilla Lindahl

 

Alternativet, att inte göra något alls, riskerar att leda till en lång rad negativa händelser, enligt Göran Hägglund.

– Vi får lägre allmänna pensioner, fler fattigpensionärer, en undergrävd legitimitet för pensionssystemet, ett större utrymme för politisk populism, och människor kommer att bli försiktiga vilket också gör att ekonomin kommer att fungera instabilt.

Indexerad ålder

Göran Hägglund skissade på vad som kan vara att vänta:

– Ett beslut före mandatperiodens slut kan innehålla besked om ett antal år av övergångsregler för de som idag är nära pensionsålder innan nya åldrar införs, åldrar som också bör indexeras till medellivslängden. Det här vore önskvärt.

Bortglömt tillägg

Pensionsmyndighetens ordförande och förre storpolitikern tog tillfället i akt att påminna den månghövdade seniorskaran att bostadstillägget betyder mycket för många pensionärer.

– Nära 300 000 personer har bostadstillägget som faktiskt kan vara så högt som 5 090 kronor i månaden. Men ytterligare 100 000 personer är berättigade, men söker inte. Känner ni någon så tipsa, uppmanade Göran Hägglund. Bostadstillägget kan göra stor skillnad.

Tar inte jobb

Myten att äldre ibland tar yngres arbete är seglivad, konstaterade Hägglund.

– Men det finns inget stöd i forskningen en sådan motsättning. Tvärtom, ju fler som arbetar desto fler arbetstillfällen blir det.

En nyckel

Göran Hägglund betonade också betydelsen av att integrationen fungerar, och att fler kommer i arbete snabbare.

– Behoven är enorma. Bara inom offentlig sektor kommer inom de närmaste tio, femton åren att 530 000 nya personer behöva anställas, bara för att ersätta dem som går i pension.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas