Norden lyfter kvalitet i äldreomsorg
Nyheter | omsorg
foto: colourbox

Norden lyfter kvalitet i äldreomsorg

- Vi får problem när vi ser äldre som en massa. Det leder till diskriminering. Det sa Ann-Kristin Granberg när hon presenterade en ny rapport om äldreomsorgen i de nordiska länderna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-27

Det skedde under turnén ”Kvalitet i äldreomsorgen” som nådde Stockholm och Kulturhuset.

Arrangerande ”Nordens Välfärdscenter” vill med rapporten få en jämförande diskussion om kvaliteten i äldreomsorgen i de nordiska länderna.

Driver utvecklingen

Ann-Kristin Granberg och Niklas Bjurström från Socialstyrelsen presenterade rapporten, som följdes av en paneldebatt med politiker, profession och regeringens kvalitetsutredare Susanne Rolfner Suvanto.

Två trender dominerar i Norden, sa Ann-Kristin Granberg.

Institutionsperspektivet är på väg ut – individperspektivet tar sig in, sakta men säkert.

– Det här är gemensamt för alla nordiska länder. Det driver utvecklingen just nu.

Möjligheter att välja

En andra motor i utvecklingen är ett område där Sverige går före: att erbjuda många alternativ.

Men trots att alla säger sig inse vikten av att se individen och den unika situation som individen alltid har förändrar vi fortfarande i hög grad vårt sätt att se på människan från det att hon fyller 65 år, framhöll Ann-Kristin Granberg.

Man ser det tydligt på hur vi definierar skälig levnadsnivå i lagstiftning och i uttolkningen av till exempel Socialtjänstlagen.

– När vi definierar skälig levnadsnivå för människor under 65 år jämför vi med alla. Men när man passerat 65 år så jämför vi med de som har en insats. Det här leder till en subtil åldersdiskriminering. Vi måste förstå vad den här skillnaden i synsätt gör med oss, sa Ann-Kristin Granberg.

Vi och dom

Kvalitet i äldreomsorg är detsamma som individens upplevelse av kvalitet, konstaterade Ann-Kristin Granberg.

Men kvalitet kan också uppnås genom mätning av mål.
– Kan man följa upp och se resultat får man en grund att reflektera över hur man arbetar. Kan vi följa upp resultat för individen kan vi också börja se massan.

Niklas Bjurström refererade till Simone de Beauvoirs reflektioner kring ålderdom.

– Hon noterade att vi talar om äldre som dom, och när man skiljer på vi och dem så har man i samma stund också bäddat för diskriminering.

Rapporten

Rapporten heter ”Når fortiden er laengere end fremtiden” och finns på Nordens Välfärdscenters hemsida.

 

Deltagarna i debatten i Stockholm:

Dennis Wedin, (M) – Stockholms stads kommunfullmäktige, ledamot äldrenämnden, Generalsekreterare Moderaternas ungdomsförbund

Vita Kiluk, enhetschef Stureby sjukhem, forskningssjukhem i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad

Anna-Lena Sörenson, (S) vice ordförande i Socialutskottet

Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Susanne Öhrling, sakkunnig äldreomsorg PRO

Dölj faktaruta

Äldrevänlig stad

Världshälsoorganisation WHO arbetar aktivt med internationella mål för att åtgärda och förebygga diskriminering av äldre. Norden jobbar aktivt med målen, sa Niklas Bjurström.

WHO har också satt målet att under 2020-30 ska det ska åstadkommas en äldrevänlig stad i varje land.

– Förebilden är Dublin som har kommit långt. I Sverige ser Uppsala ut att vara på gång med det.

– Vi behöver också få ett äldreperspektiv i myndigheters arbete. Frågan har lyfts med olika generaldirektörer, vilka alla gav ett försiktigt positivt gensvar på tanken, berättade Niklas Bjurström.

Delbetänkande i höst

Debatten som följde kretsade kring den svenska äldreomsorgens problem och möjligheter. Många frågor, förhoppningar och krav riktades till Susanne Rolfner Suvanto, regeringens utredare av kvaliteten i äldreomsorgen.

Susanne Rolfner Suvanto berättade bland annat att hon kommer med ett delbetänkande den 30 september som ska behandla frågan om förenklad biståndsbedömning.

Den aktuella debatten om den hastiga nedläggningen av platser i särskilt boende med förödande effekter för många äldres trygghet lyftes också. Här hänvisade Susanne Rolfner Suvanto bland annat till Ewa Samuelssons utredning.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

– Sverige har alltför få idéburna aktörer

Ytterligare en nordisk konferens fast i ett annat ämne äger rum dagen efter konferensen i Stockholm.

Som ett led i regeringens ambition att öka andelen idéburna aktörer inom välfärden deltar civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en Nordisk konferens om idéburen välfärd i Oslo.

Sverige särskiljer sig med sin relativt låga andel idéburna aktörer inom välfärden, anser regeringen. Ardalan Shekarabi ska ta upp det under sitt tal i Oslo.

– Sverige har i jämförelse med andra länder en mycket låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Jämför vi med länderna USA och Tyskland så skiljer det på ett betydande sätt. Regeringens ambition är tydlig och det är att andelen idéburna aktörer ska öka inom välfärden, säger Ardalan Skeharabi i ett pressmeddelande.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-01-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas