Nyheter

”Äldres väl viktigare än kommuners självstyre”

Varför ger kommunernas usla planering att få fram särskilt boende till svårt sjuka äldre inga reprimander? Hur kan det få fortgå? Det frågar SPF Seniorerna i ett debattinlägg efter förra veckans SVT-granskning.

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-25

Nu måste staten gå in med föreskrifter eller lagar som stadgar en miniminivå på äldrevårdens kvalitet, kräver Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, i inlägget i Dagens Samhälle.

– Även när den äldre inte ens klarar av att använda ett trygghetslarm så ska personen vårdas hemma. Det skapar stort lidande och otrygghet för individen, och är ett fullkomligt ovärdigt sätt att bemöta äldre, dundrar Gösta Bucht och konstaterar att det idag är brist på platser i hälften av landets kommuner

– Hur kan politiker och tjänstemän i kommunerna behandla sköra äldre på detta cyniska sätt? Och dessutom komma undan med det?

Ställas till svars

Bland annat föreslår Gösta Bucht att ansvariga politiker och tjänstemän i kommuner som missköter äldreomsorgen ska kunna ställas till svars för sina handlingar.

Det kommunala självstyret måste underordnas äldres rätt att få den omsorg de har rätt till och behov av, fortsätter Gösta Bucht:

– Möjligheten att få en plats på ett boende skiljer sig så kraftigt kommunerna emellan att det är uppenbart att dagens regler inte är tillräckliga. Staten måste gå in med föreskrifter eller lagar som stadgar en miniminivå på tillgänglighet och kvalitet för äldreomsorgen. Att detta inskränker det kommunala självstyret är mindre viktigt.

Kraftiga sanktioner

Förra veckan ställde också SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam krav på kraftigare sanktioner och ansvarsutkrävande mot kommuner som missköter sin äldreomsorg och inte följer de lagar som finns.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas