Kraven: Sverige måste göras om i grunden
Nyheter | Förändring
Foto: Gettyimages

Kraven: Sverige måste göras om i grunden

Den svaga svenska modellen med självstyrande kommuner och regioner har varit förödande för sköra äldre under pandemin.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-08

Den hårda kritiken kommer nu med allt större skärpa från allt fler håll.

Senast Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och partiets äldrepolitiska talesperson Barbro Westerholm:

– Systemfelen har fått fortgå år efter år och under pandemin har tusentals äldre fått plikta för detta med sina liv, skriver de båda i en debattartikel på expressen.se (6/1).

En förbättring, som både Coronakommissionen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar, är att kommunerna tillåts anställa sina egna läkare inom äldreomsorgen, påpekar skribenterna.

I dag är det inte tillåtet. Ansvaret för läkarbemanningen inom äldreomsorgen ligger i stället på regionerna.

– Läkare får svårt att delta i kommunens krishanterings- och planeringsarbete. Det blir problem att utveckla medicinska rutiner och insatser på särskilda boenden. Med tanke på att kommunerna har rätt att anställa skolläkare så borde det inte finnas några hinder att de även tillåts anställa läkare inom äldreomsorgen.

Nyamko Sabuni.

Sabuni och Westerholm kräver därför att det omedelbart ska bli möjligt för kommunerna att anställa egna läkare inom äldreomsorgen.

Men många fler steg behöver tas. Bland annat måste alla äldre med hemtjänst ha ett eget team och en fast vårdkontakt, och antalet omsorgsgivare bör halveras.

Inga regioner

Tidigare socialministern (1998-2004) Lars Engqvist (S) och kommunministern (1998-2004) Lars-Erik Lövdén (S) kräver på DN Debatt (29/12) att regionerna bör läggas ned. Det vore bättre om staten ansvarade för sjukhusen och kommunerna för primärvården.

– Coronakommissionen visar att regionerna bör avvecklas. Den nuvarande ordningen leder till osäkerhet om hur ansvaret ska fördelas. Vid en kris som den pågående pandemin försöker alla lägga ansvaret för eventuella felsteg hos någon annan del av den offentliga förvaltningen, skriver de båda.

Staten bör bli ansvarig för hela den högspecialiserade sjukvården, det vill säga sjukhusen, medan kommunerna bör bli ansvariga för primärvården.

– Då kan äldreomsorgen och primärvården föras samman. Staten bör också åter bli ansvarig för utbildningen, fortsätter Engqvist och Lövdén som vill återinföra skilda valdagar för kommuner och riksdag genom att låta väljarna säga sitt vartannat år.

– Den gemensamma valdagen leder dessvärre till en olycksalig sammanblandning av de politiska ansvarsområdena. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att utkräva ansvar.

Tre av fyra döda hade äldreomsorg

Tre fjärdedelar av alla dödsfall i Covid-19 har drabbat äldre med äldreomsorg. I siffror innebär det 3 002 avlidna på äldreboenden och 1 696 avlidna med hemtjänst (Socialstyrelsens siffror i slutet av november).
En femtedel av alla äldre som skulle ha fått en individuell läkarbedömning har nekats detta, vilket är ett lagbrott.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna har också lagt fram förslag till förändringar. I ett inlägg i Västerbottenkuriren (28/12) skärper man tonen väsentligt.

Kommuner och regioner har sedan nära 30 års tid haft delat ansvar för vården och omsorgen om äldre, och inte lyckats särskilt bra, skriver Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet och sakkunnig för vård och omsorg för SPF Seniorerna.

– Vi har sett konsekvenserna av att lämna omsorgen helt i händerna på kommuner och regioner. Minutscheman och hög personalomsättning i hemtjänsten, outbildad personal, bristande medicinsk kompetens och ledning, avsaknad av geriatriker, platsbrist på särskilda boenden. Och det har nog varit smidigt att kunna använda omsorgen för att rädda budgeten, utan risk att få mothugg uppifrån eller överträda någon bestämmelse.

Gösta Bucht.

Det behövs därför mer och tydligare statlig styrning och mindre självstyre på lokal och regional nivå, fortsätter Gösta Bucht.

– Vård och omsorg för äldre behöver nu ett tydligt uppdrag, högre kompetens och en stabil och tillräckligt stor finansiering.

Goda marginaler för många kommuner – läs mer här.

Försvarar modellen

SKR, kommunernas och regionernas intresseorganisation, bemöter kritiken på DN Debatt (30/12).
– Vi behöver tydliggöra roller och ansvar i vårt samhälle, det behovet har vi pekat på i många år. Men grunderna i flernivåstyre och självstyrelse är själva nyckeln till god samverkan och därmed till ett samhälle som står starkt i både normala lägen och kriser, skriver organisationens ordförande Anders Knape (M), Carola Gunnarsson (C), 1:e vice ordförande och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande (S).

Här är de tre debattinläggen som kräver grundläggande förändringar.

Nyamko Sabuni och Barbro Westerholm
Lars Engqvist och Lars-Erik Lövdén
Gösta Bucht

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-01-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas