Ny optimism efter kongressen
Kongress 2017 | Nyheter | Kongress 2017
Peter Sikström. Foto: Tomas Södergren

Ny optimism efter kongressen

Tre politiska program om vård- och omsorg, seniorrespekt och konsumentfrågor är tillsammans med ställningstaganden i tandvårdsfrågan och i pensionsfrågan de viktigaste äldrepolitiska besluten som fattades på kongressen 13-15 juni.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-22

Det säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström när Senioren med en veckas distans ber honom summera sina intryck av de tre dagarna i Gävle.

– Våra politiska program är kanske de enskilt viktigaste besluten som kongressen har tagit, eftersom utfallet av vårt arbete på de områdena påverkar våra medlemmar mest.

Vård- och omsorgsprogrammet är en uppdatering av tidigare program, medan programmet för seniorrespekt är ett slags avstamp för hur man ska angripa inte minst åldersdiskrimineringen i samhället.

Mångbottnad

Kongressen, som är SPF Seniorernas suveräna och högsta beslutande organ, valde att lyfta ut ett kapitel om mat och måltid ur Konsumentprogrammet för att istället flytta in det i vård- och omsorgsprogrammet. Begripligt i och för sig, tycker Peter Sikström.

– Jag förstår hur man tänkte, även om jag kan tycka att mat- och måltidsfrågan är mångbottnad på ett sätt som gör att den hör hemma också i konsumentprogrammet, ta valfrihetsaspekten till exempel.

– Mat och måltid bör förstås också ses ur ett vård- och omsorgsperspektiv, men det finns alltså även andra mycket viktiga infallsvinklar som vi bör och fortfarande kommer att bevaka oavsett i vilket program de beskrivs, säger Peter Sikström.

Öppen för debatt

En svår fråga som kongressen tog sig an gäller frågan om självvalt livsslut.

Förbundsstyrelsen ville avslå motionens enligt Peter Sikström ganska långtgående krav, något som han uppfattade att kongressen tolkade som en stoppsignal för hela debatten.

– Men det har aldrig varit förbundsstyrelsens avsikt. Diskussionen finns ute i samhället om än kanske framför allt på läkar- och politikernivå, och självklart ska vi noga följa debatten. Den kommer säkerligen också att med tiden växa ut också bland allmänhet och i media.

Kongressen valde att upphäva förbundsstyrelsens avslag på motionen och i stället besluta att den ska anses besvarad.

Dialog före

De interna frågorna om förbundsavgift, det nya medlemsregistret och den nya hemsidan väckte som väntat en intensiv diskussion.

– Det var en stark debatt, men jag upplevde inte att den var infekterad som fallet kanske har varit vid tidigare kongresser när det har gällt förbundsavgiften, säger Peter Sikström som tror att den höjning som beslutades om 30 kronor gick igenom mycket tack vare den förankrande dialog man haft med landets distriktsordförande före kongressen.

Betalar sig

Förbundets generalsekreterare tror att ombuden accepterade höjningen också för att man inser och värdesätter betydelsen av SPF Seniorernas genomslag och påverkan i den nationella debatten, inte minst i pensionsfrågan.

– Jag framhöll i diskussionen att de ekonomiska förbättringar vi faktiskt får politikerna att genomföra med råge överstiger den höjning av förbundsavgiften som vi nu fick och som är nödvändig för att förbundet ska kunna upprätthålla trycket i opinionsbildningen, säger Peter Sikström och pekar på att värdet av den mediala exponeringen som förbundet uppnått under de gångna tre åren värderas till närmast ofattbara 1,4 miljarder kronor.

– Vi fick också entydiga besked om att vi ska fortsätta arbetet med att sätta det nya medlemsregistret och hemsidan på plats. Även här kom alla åsikter till tals, och jag tror att Christina Rogestams inledningsanförande hade stor del i att organisationen går stärkt och mer enad ur kongressen.

Rensad luft

Om 2011 års kongress dominerades av en närmast infekterad debatt om förbundsavgiften och 2014 års kongress präglades av kompromisser betraktar Peter Sikström 2017 års kongress i Gävle som en framgång för förbundsstyrelsen.

Att ett antal ombud röstade emot ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen påverkar inte den bilden.

– Jag tror att vi har rensat luften i de här frågorna på ett sätt som gör att vi nu kan fortsätta framåt med en positiv och konstruktiv känsla.

Måste fungera

Summa summarum – kongressen kan bli en vändning uppåt för hela organisationen, hoppas generalsekreteraren.

Men ska optimismen och energin omsättas i handling och ökande medlemsantal måste SPF Seniorerna mycket snart få de nya tekniska investeringarna att fungera i alla led och för alla funktioner i organisationen.

– När vi har fått det på plats ser fortsättningen för SPF Seniorerna mycket intressant och lovande ut, säger Peter Sikström innan han hastar vidare till ett seminarium i riksdagen för att berätta för politiker om en färsk utredning om ruttjänster som SPF Seniorerna och Almega har tagit fram.

Generalsekreteraren

Förbundets generalsekreterare är chef för kansliet i Stockholm och organisationens högste tjänsteman.

Generalsekreteraren ingår i förbundsstyrelsens arbetsutskott och blir därmed en spindel i nätet i hanteringen av såväl inre, organisatoriska som yttre äldrepolitiska frågor.

Peter Sikström tillträdde som generalsekreterare för drygt två år sedan. Han har att säkra en del av kontinuiteten när SPF Seniorerna i samband med kongressen byter förbundsordförande.

Peter Sikström är organisationens tredje generalsekreterare. Tidigare har Stig Carlsson, som dock hade titeln kanslichef, och Hans Lenkert haft den inflytelserika posten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas