Konferens ska öka medvetenheten
Nyheter | Europride
Foto: Colourbox

Konferens ska öka medvetenheten

Hallå där Agneta Wirén från Hbt-seniorerna inom RFSL Göteborg som ordnar konferensen När regnbågen grånar 2.0 om äldre och hbtq 25 maj.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-04-30

Varför ordnar ni konferensen?

– Vi vill skapa ökad medvetenhet. Det är viktigt att man är medveten om vilken den dominerande normen i samhället är och att man känner till att alla inte faller in under den normen. Att det finns kärnfamiljer och heteronormativitet betyder inte att den gäller för alla. Under konferensen ska personal från kommunen berätta om ett pilotprojekt kring normmedvetet arbetssätt som håller på att utformas inom äldreomsorgen. Många äldre hbtq-personer, framför allt män, är väldigt oroliga för hur det ska bli den dagen de behöver hjälp av personal. Och många upplever att de tvingas ”komma ut” gång på gång, eftersom det ofta förutsätts att man är heterosexuell.

– Vi vill också skapa medvetenhet om den forskning kring åldrande där professor Ingemar Skoog ska prata om ”det nya åldrandet”.. Många funktioner är precis lika bra hos äldre som hos yngre. Och en annan forskare, Mats Christiansen ska tala under rubriken ”Vad är särskilt med den äldre HBTQ-personen?”

– Vi kommer också att prata om vår egen verksamhet och avslutar dagen med en panel inför Europride som äger rum i augusti. Göteborgs kommun har bestämt att Europride ska vara i fokus hela året, och det är en anledning till att vi valt att ha konferensen i år.

Program När regnbågen grånar 2.0

25 maj 2018, Kulturhuset Kåken, Göteborg

9.00- 9.30 Kaffe och välkommen

9.30- 10.45 Det nya åldrandet. Föreläsning om aktuell forskning kring äldre och åldrande.
Professor Ingemar Skoog, Göteborgs Universitet.

10.45 -11.00 Bensträckare

11.00 -11.15 Presentation av HBT-seniorerna, RFSL Göteborg (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter)

11.15 -12.15 Normmedvetet arbetssätt med fokus på HBTQ inom äldreomsorgen.
En presentation av den pilotmodell som utformas inom tre olika stadsdelar i Göteborg.

12.15 -13.15 Lunchpaus (på egen bekostnad)

13.15 -14.30 När regnbågen grånar – vad är särskilt med den äldre HBTQ-personen?
Mats Christiansen, fil.mag. vårdvetenskap, doktorand vid Karolinska institutet.

14.30- 15.00 Kaffepaus

15.00- 15.30 Vad händer inom RFSL när det gäller HBTQ och äldre?
Om HBTQ-Bo. Några medlemmar från föreningen berättar om syftet med detta boende och hur långt föreningen har kommit

15.30-16.15 Inför Europride. Panelsamtal kring HBTQ och åldrande. Medverkande: representanter från pensionärsgrupper, från projektet om normmedvetet arbetssätt inom äldreomsorgen och från HBT-seniorerna. Moderator Berit Larsson, HBTQrådet.

16.15-16.30 Avslutning

Anmälan senast 14 maj https://goteborg.rfsl.se/seniorkonferens-2018/

Arrangör: Hbt-seniorerna inom RFSL Göteborg

Dölj faktaruta

Vilka riktar sig konferensen till?

– Den riktar sig till såväl privatpersoner som till personal inom äldreomsorgen och till pensionärsorganisationer. I år är det framför allt pensionärsorganisationer vi vill nå ut till. De här frågorna rör inte bara dem som själva tillhör hbtq-communityn, utan det är viktigt att man förstår att man har människor omkring sig som är lesbiska eller bisexuella eller vad de är. En slags medvetandeprocess.

– Några av våra medlemmar är numera med i kommunala pensionärsråd, KPR. Det har varit som en ögonöppnare för de andra medlemmarna i de pensionärsråden. Som en rullgardin som gick upp. Man måste visa fördomarna för att kunna bearbeta dem.

– Vår organisation har varit ute och visat en film – Regnbågens sång – på en del äldreboende och diskuterat med personal och de boende. De största fördomarna finns kanske just bland äldre människor där det finns de som lever kvar i gamla föreställningar.

Kostar det någonting att delta?

– Nej, det kostar ingenting. Kaffe ingår, men man får betala sin egen lunch. Vi håller till på Kulturhuset Kåken. Och sista anmälningsdag för den som vill vara med är 14 maj.

Ni hade en liknande konferens 2012.

– Det var väldigt lyckat. Då pratade vi om ungefär samma saker, forskning och hbtq och äldre. Nu har vi tagit med lite mer om äldreforskningen den här gången.

Har det hänt någonting sedan dess?

– Det har hänt jättemycket sedan den förra konferensen. Vi har fått ett hbtq-råd i kommunen till exempel, där politiker och representanter från hbtq-communityn ingår. Rådet granskar olika instanser i kommunen och driver på där det behövs.

– Tyvärr tycker jag att det finns en ålderism. Äldre personer får gärna finnas och spela boule och så vidare, men får inte vara med och påverka i viktiga frågor. Många tror att äldre är trötta och oengagerade, trots att dagens pensionärer är mycket pigga och friska.

Finns Hbt-seniorerna på fler ställen än i Göteborg?

– Nej. Vi startade 2009 under Rfsl. Vi är omkring 40 personer som träffas någon gång i månaden och bjuder in olika personer som föreläser, och så är vi ute och pratar. Nu diskuterar de inom Rfsl om de ska bilda någon form av seniornätverk.

Tycker du att konferensen låter intressant? Här kan du anmäla dig: 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-04-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas