65-plussare erbjuds fjärde dosen
Nyheter | vaccineringen
Foto: Getty Images

65-plussare erbjuds fjärde dosen

Smittspridningen av covid-19 fortgår i Sverige och nu erbjuds alla över 65 år en fjärde dos vaccin. Sedan kan det bli ytterligare en dos i höst. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-04

– Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Senioren har vid ett antal tillfällen frågat Folkhälsomyndigheten på pressträffarna när personer över 65 år ska erbjudas en fjärde dos och svaret då har varit efter sommaren även om myndigheten varit tydliga med att den noga följer utvecklingen.

Sedan tidigare har personer över 80 år och personer som har hemtjänst eller hemsjukvård erbjudits en fjärde dos. Samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. De nya rekommendationerna gäller även personer mellan 18 och 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Även efter att pressträffarna upphört har många hört av sig till Senioren och undrat när det är dags för även 65-plussare. För det är många som varit oroliga eftersom skyddet mot att bli smittad avtar avsevärt redan några månader efter en tredje dos.

Ökar i delar av Europa

Men nu har alltså Folkhälsomyndigheten ändrat sin bedömning. Den skriver också att smittspridningen fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa och att fler har nytta av ett ökat skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Den fjärde dosen, eller andra påfyllnadsdosen, ska erbjudas från fyra månader sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

Folkhälsomyndigheten betonar att pandemin inte är över och att Sverige fortfarande har en väsentlig smittspridning i samhället.

Regionen börjar med 75-79-åringar

– Det är hög tid att tänka på sitt vaccinationsskydd. Den som inte har vaccinerat sig alls mot covid-19 bör göra det snarast, både för sin egen skull och för andras. Den som är 18 år och äldre och som inte har tagit sin tredje dos än bör se till att få den så snart som möjligt, säger Karin Tegmark Wisell.

Den som tar en fjärde dos nu kommer förmodligen att erbjudas en ny påfyllnadsdos i höst som ett stärkt skydd inför vintersäsongen. Folkhälsomyndigheten återkommer med besked om det.

Däremot kommer inte alla över 65 år att erbjudas en fjärde dos omgående utan på flera håll kommer man att börja med de äldsta mellan 65 och 80 år. Region Stockholm i ett pressmeddelande att de börjar erbjuda fjärde dosen först till 75-79-åringar och nästa vecka är det dags för 70-74-åringar medan 65-69-åringar får vänta till vecka 16.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas