75-plussare rekommenderas ta RS-vaccin
Foto: Getty Images
Nyheter | vaccinering

75-plussare rekommenderas ta RS-vaccin

Två vacciner mot RS-virus för personer över 60 år har nyligen godkänts. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 75 år och äldre ska vaccinera sig mot RS.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-09-21

– Vi vet att vaccinerna som nu godkänts för äldre har en god skyddseffekt. Mot bakgrund av den påtagligt ökade risken för sjukhusvård och död till följd av RS-infektion rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att personer som är 75 år eller äldre erbjuds vaccination, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Även personer över 60 år med vissa riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med det nya vaccinet. Enligt Folkhälsomyndigheten rör det sig om personer med till exempel kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar eller lever- eller njursvikt.

Det har inte hänt tidigare att svenskar rekommenderas att vaccinera sig mot RS-virus.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu upp till regionerna att fatta beslut om vaccinationer ska erbjudas och hur det ska gå till.

Av de två nyligen godkända RS-vaccinen är ett även godkänt för gravida. Då går skyddet över till det ofödda barnet som får ett bättre skydd när det föds. Men Folkhälsomyndigheten har ännu inte gått ut med rekommendation att gravida ska vaccinera sig.

Dödligheten högre bland äldre

– Vi har först tittat på den äldre gruppen. Nu är det en process när det här ska implementeras i regionerna. Sedan kommer myndigheten följa vetenskapsutvecklingen och samla evidens för att se hur behovet ser ut, säger Johanna Rubin, till Dagens Nyheter.

Säsongen för RS-virus brukar vara under vårvintern. Något fler barn under ett år läggs då in på sjukhus jämfört med personer över 65 år. Dock är dödligheten högre bland äldre.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-09-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas