80-plussarna fattigaste åldersgruppen
Foto: Getty Images
Nyheter | Ekonomi

80-plussarna fattigaste åldersgruppen

Andelen med varaktigt låga inkomster i befolkningen minskar mest bland 80-plussarna. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-28

Med varaktig låg ekonomisk standard menas att man lever i ett hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

För de som är 80 år äldre har andelen under 2020 minskat med 2,6 procentenheter.

Men trots minskningen är åldersgruppen den med högst andel med varaktigt låg ekonomisk standard år 2020, 16 procent.

Blå stapel anger andel med låg ekonomisk standard efter ålder, år 2020. Orange pricken visar hur många som har varaktigt låg ekonomisk standard.

Som framgår av diagrammet så är skillnaderna mellan olika äldre mycket stora.

Lägst andel med varaktigt låg ekonomisk standard har nämligen de nyblivna pensionärerna, åldersgruppen 65–69 år, där knappt 6 procent har varaktigt låga inkomster, enligt SCB.

Varierar stort

Knappt en tiondel av befolkningen har varaktigt låg ekonomisk standard.

Ungefär 15 procent av svenskarna har låg ekonomisk standard som inte är varaktig.

Variationerna mellan olika grupper i befolkningen är stor. Av dem som är utrikes födda är andelen hela 18 procent.

Det betyder de olika begreppen

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.
Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Varaktigt låg ekonomisk standard: Varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren.

Källa: SCB

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas