Äldre hjärnor orkar längre – men tappar snabbare
Nyheter | Forskning
Foto: Colourbox

Äldre hjärnor orkar längre – men tappar snabbare

Senare födda 75-åringar presterar bättre än tidigare födda 75-åringar, visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-01

Forskaren Peter Karlsson har gjort jämförande analyser av data på olika generationer av 70- till 79-åringar i Göteborg.

Han fann att de som passerat sjuttio i början av 2000-talet hade klart bättre kognitiva förmågor än de som var i samma ålder på 1970-talet.

Överraskande

Att ju senare en grupp är född desto piggare är den på ålderns höst ligger i linje med forskningsresultat från andra delar av världen. Men ett annat resultat överraskade.

– Vi såg att försämringen av kognitiva förmågor gick snabbare bland 2000-talets äldre än 70-talets, säger Peter Karlsson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

– Det kan exempelvis bero på vad som inom forskningen kallas selektiv överlevnad. Det vill säga att de som uppnått hög ålder på sjuttiotalet var de friskaste individerna i den generationen, medan gruppen 70-åringar på 2000-talet representerade mer ett genomsnitt av hela sin generation.

Reservkapacitet

Men Peter Karlsson tror att viktigaste orsaken är vad han kallar hjärnans reservkapacitet.

Att informationsflödet i samhället ökar gör att hjärnan tränas alltmer, resonerar han. Och på samma sätt som att fysisk träning ger en person större muskelmassa får också hjärnan mer kapacitet när den tränas. Bättre kost och att vi generellt håller oss allt friskare spelar även in.

– De här olika faktorerna pekar mot att senare födda gruppers hjärnor har större reservkapacitet än tidigare födda.

Mer skador

Samtidigt får alla människor mer och mer skador – större eller mindre – på sina hjärnor ju äldre de blir.

– De här skadorna kompenseras av hjärnans reservkapacitet. Men när väl skadorna blir så omfattande att inte heller reservkapaciteten räcker till bryter troligtvis också försämringarna igenom snabbare, säger Peter Karlsson.

Pensionen

Även om dagens äldre är friskare än förr, kan det alltså också gå snabbare utför.

Därför är den nya studien värd att fundera över när politiker tar beslut om framtidens pensionsålder, anser Peter Karlsson, särskilt i en tid när vi lever allt längre i genomsnitt.

– Det är intressant och bra att se att senare födda 70-åringar presterar bättre än tidigare födda 70-åringar. Men man bör kanske också ta hänsyn till att det mönstret inte verkar ge något bestående skydd, säger Peter Karlsson till TT.

– Vissa yrkesroller är kanske mindre lämpliga att höja pensionsåldern i. Man måste ta hänsyn till att det sker en försämring.

Hjärnstudien

Resultaten i psykologen Peter Karlssons forskning är hämtade ur den så kallade H70-studien, där man vid olika tidpunkter gjort undersökningar av ett representativt urval av Göteborgs befolkning i vissa åldrar. Studien startade 1971.

Karlsson har granskat data från drygt 1 100 personer födda 1901, 1906 eller 1930. De undersöktes vid 70 till 79 års ålder.

Fem kognitiva test inom H70-studien togs upp. De handlade om långtidsminne, logiskt resonerande, verbal förmåga, spatial förmåga respektive perceptuell snabbhet. Den senare födda generationen presterade i genomsnitt bättre på alla fem.

Ett gynnsamt genetiskt arv, hälsosam livsstil, utbildning, yrke och annan hjärnaktivitet ger högre kognitiv reservkapacitet.

Källa: Göteborgs universitet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-06-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas