Äldre mer nöjda med livet än yngre
Foto: Getty Images
Nyheter | Mående

Äldre mer nöjda med livet än yngre

Många seniorer tycks mer nöjda med sin ekonomiska situation och sina sociala relationer än yngre. I alla fall om man får tro SCBs senaste undersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-28

I Statistiska centralbyåns (SCB) undersökning av levnadsförhållanden (ULF) för 2022 visar sig både åldersgrupperna 65-74 år och 75-84 år vara mer nöjda med livet än åldersgruppen 25–34 år.

Personer mellan 65 och 74 år skattar sin egen nöjdhet med livet till i genomsnitt 7,7 på en skala från 0 till 10, enligt SCB.

För yngre personer, 25–34 år, är den genomsnittliga nöjdheten med livet 7,3. För hela befolkningen 16 år och äldre är den genomsnittliga nöjdheten 7,5. Ingen skillnad ses mellan kvinnor och män.

När det gäller nöjdheten med relationerna till familj, vänner och grannar är den dock något högre för kvinnor än för män: 8,4 jämfört med 8,2.

Ökar med åldern

Klart högre värden uppmäts bland äldre än bland yngre: 9,0 bland personer 75-84 år medan åldersgruppen 25-34 år stannar på 7,9.

Tilliten till människor man inte känner är lägst i åldersgruppen 16-24 år med ett genomsnittsvärde på 4,9, men stiger successivt med åldern och kulminerar i 35-årsåldern med värden runt 6 i åldersgrupperna däröver.

Arbetslösa

Bland de grupper som är minst nöjda med livet märks personer med funktionsnedsättning och arbetslösa personer.

Egna företagare och höginkomsttagare hör till de grupper som är genomsnittligt mest nöjda med livet.

Den grupp som sammantaget verkar vara allra nöjdast med sina liv är ”unga pensionärer” – personer i ålderskategorin 65-74 år.

Hälsa och ekonomi

Förklaringen är en kombination av olika saker, tror Göran Nordström, utredare på SCB.

– Flera uppgifter i livet är avklarade. Som en jobb- och en bostadskarriär. Barnen har flugit ut och man har hunnit etablera sociala nätverk och fritidsintressen. Dessutom har man precis gått i pension och kan leva livet mer på sina egna villkor, förutsatt att man har hälsan och en hyfsad ekonomi, säger Göran Nordström till DN.

Värdena sjunker något i kategorin 75-84 år. Från 85 och äldre sjunker tillfredsställelsen kraftigt.

– Vilket inte är så konstigt, eftersom livet börjar bli mer påfrestande. Det sociala nätverket tunnas också ut, då vänner och släktingar försvinner och man kanske också blir ensam kvar från det tidigare parförhållandet. Rörligheten blir sämre och glädjestunderna blir färre.

Frågor om livet

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) år 2022 bygger på svar från personer som är 16 år och äldre.

De har fått svara på bland annat följande tre frågor.

  1. På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du på det hela taget med ditt liv nuförtiden?
    0 betyder att du inte alls är nöjd, och 10 att du är helt och hållet nöjd.
  2. På en skala mellan 0 och 10, hur nöjd är du på det hela taget med dina relationer med familj, vänner, grannar och andra människor du känner?
    0 betyder att du inte alls är nöjd, och 10 att du är helt och hållet nöjd.
  3. På en skala från 0 till 10, i vilken utsträckning litar du i allmänhet på människor du inte känner?
    0 betyder att du inte alls litar på människor du inte känner, och 10 att du litar på de flesta människor du inte känner.

Dölj faktaruta

ULF-undersökningen

Sedan 1975 frågar SCB varje år ett slumpmässigt urval i olika ålderskategorier en mängd olika frågor i den så kallade ULF-undersökningen, som är en förkortning för Undersökningarna av levnadsförhållanden. Ett syfte är att mäta välfärden på olika sätt.

I 2022 års undersökning ingår drygt 8 000 svarande.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-12-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas