Nyheter

6 av 10 äter antidepressiv medicin

Publicerad 2011-08-29

2002 tog 20 procent av personerna med hjälp från äldrevården antidepressiva läkemedel. 2011 har siffran blivit 60 procent i den småländska kommunen.

Den stora frågan är om det beror på för ett för dåligt socialt innehåll i de äldres liv eller om de äldre tidigare varit undermedicinerade.

– Min hypotes är att det handlar om att det tidigare varit en underbehandling. Depressioner finns hos äldre, men de har kanske inte behandlats tidigare. Nu behandlas det och därför ökar siffrorna, säger Elanie Karlsson som är MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) till Smålandsposten.

– Jag tänker djupdyka i problemet.

Omsorgens innehåll får kritik
Men i en granskning av kommunens äldrevård som ett externt revisionsbolag gjort, får socialnämnden kritik, bland annat för att den måste styra upp aktivering och stimulering i äldrevården på ett bättre sätt.

Revisorerna skriver att nämnden måste se till att de äldres behov av samtal och en meningsfull vardag säkerhetsställs.

Helhetsbild på gång
En större undersökning pågår av äldrevården i alla länets kommuner, men den är ännu inte färdigställd.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas