Äldre tvingas dela rum
Nyheter
Eget rum är ingen självklarhet på korttidsboenden. Foto Colourbox

Äldre tvingas dela rum

Ur patientsäkerhetssynpunkt är det olämpligt att äldre delar rum med andra boende. Ändå är det så verkligheten ser ut på många håll. - Eget rum är ett måste, säger Eva Sahlin, ledamot i SPFs styrelse.

Publicerad 2013-09-23

Fagerstaposten har i dagarna rapporterat om ett fall där tre personer mot sin vilja fick dela en lägenhet på korttidsboendet Malmen. En av dem, en 95-årig kvinna, tvingades sova i vardagsrummet och nekades larmknapp. Kvinnan föll sedan så illa att hon avled, och hennes anhöriga menar att hon stressades av sin boendesituation. De andra två hade då redan delat lägenheten en längre tid.

Ansvariga politiker har förklarat situationen på Malmen som ett undantag på grund av platsbrist, men det är inte så ovanligt som man kan tro att gamla, sjuka människor får dela rum med andra.

I slutet av maj 2012 publicerade Socialstyrelsen delrapporten Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Då uttalade sig Margareta Florin Mæhlum, som utarbetat rapporten, om delade rum:
– Det är inte ovanligt att äldre som bor i korttidsboenden tvingas dela rum och hygienutrymmen med andra äldre. Många av dessa äldre har ett stort omvårdnadsbehov och nedsatt allmäntillstånd, vilket gör att de är extra mottagliga för smitta. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte acceptabelt att äldre ska behöva dela rum och hygienutrymmen.

Redan 2004 klandrades Ros äldreboende i Norrtälje av Länsstyrelsen, till stor del på grund av att de boende låg i flerbäddsrum och tvingades dela på toaletterna. De delade utrymmena gjorde det svårt att få ro, behålla integriteten och att ta emot besök.
2009 kritiserade Länsstyrelsen i Värmland att enskilda erbjuds plats i flerbäddsrum i väntan på särskilt boende vilket ”inte är att tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.
Så sent som i maj i år inkom två Lex Sarah-anmälningar mot ett äldreboende i Anderstorp där 16 av platserna är förlagda till dubbelrum. I anmälningarna framförs bland annat att de äldre störs av sina medboende, vilket gör att såväl tryggheten som vilan försämras.

– Eget rum är ett måste, såväl i korttidsboenden  som i permanenta boenden. Där måste Socialstyrelsens rekommendationer följas, säger Eva Sahlin, ledamot i SPFs styrelse och fram tills nyligen ordförande i SPFs vård- och omsorgsgrupp.

Ändå skriver till exempel Norrköpings kommun så här på sin hemsida, i september 2013:
”Den fysiska miljön skiljer sig åt mellan olika äldreboenden. Du kan ha en egen mindre lägenhet, eget rum eller i vissa fall dela rum med någon annan.”
Och en snabb sökning visar att korttidsboenden med tvåbäddsrum finns i bland annat Boden, Krokom, Göteborg och Söderhamn. På Linköpings kommuns hemsida står rentav ”…man får oftast bo i tvåbäddsrum, även om enkelrum kan finnas.” I Ängelholm öppnade ett nytt korttidsboende med tvåbäddsrum så sent som förra året.

Ett annat tecken på att det inte är ovanligt att få dela rum som gammal finns på Pensionsmyndigheten, där man kan hitta följande text:
”Om du bor i ett tvåbäddsrum, på till exempel ett sjukhem eller ett äldreboende, kan du få högst 2 093 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 93 procent av en bostadskostnad på 2 250 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. ”

Eva Sahlin håller inte för otroligt att det kan bli aktuellt med en uppföljning från SPFs sida, för att få grepp om hur situationen med flerbäddsrum verkligen ser ut runt om i landet.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas