Äldre utsatta på boenden
Foto Colourbox
Nyheter | Våld

Äldre utsatta på boenden

Flera fall av misshandel inträffar på äldreboenden varje år. Äldre som utsätts för våld har svårt att få bra hjälp.

Publicerad 2014-01-21

Demenssjukdom leder inte sällan till aggressivitet. En person som förlorar sina spärrar kan ha närmare till våld än en frisk person. En demenssjuk person kan ibland lida av vanföreställningar, och alltså uppfatta verkligheten som mer hotfull än den är.

Bristen på spärrar kan också leda till oönskade sexuella närmanden och kränkningar, som framför allt äldre kvinnor utsätts för.

Nyligen inträffade ett tragiskt dödsfall på ett serviceboende i Karlshamn, där en 93-årig man är misstänkt för dråp på en 89-åring. Anmärkningsvärt är att de båda äldre männen delade rum, trots att Socialstyrelsen i en rapport kallat detta för oacceptabelt.

I maj 2013 inkom två Lex Sarah-anmälningar mot ett äldreboende i Anderstorp där 16 av platserna är förlagda till dubbelrum. I anmälningarna framförs bland annat att de äldre störs av sina medboende, vilket gör att såväl tryggheten som vilan försämras.

– Eget rum är ett måste, såväl i korttidsboenden  som i permanenta boenden. Där måste Socialstyrelsens rekommendationer följas, säger Eva Sahlin, ledamot i SPFs styrelse och fram tills nyligen ordförande i SPFs vård- och omsorgsgrupp.

Veteranen har tidigare skrivit om våld som drabbar äldre. Utövaren kan finnas i familjen, bland vårdpersonal eller alltså vara en granne på det egna boendet, som Aftonbladet skriver om.

 

Här kan du läsa mer:

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas