Äldrevården i Göteborg en ”skandal”
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård

Äldrevården i Göteborg en ”skandal”

Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen riktar skarp kritik mot hur det går till när sjuka äldre ska skickas hem från Sahlgrenska sjukhuset för att sedan tas om hand av vårdcentral och äldreomsorg.

Publicerad 2015-03-31

– Samverkan mellan parterna fungerar inte tillfredsställande. De brister vi konstaterat medför risk för att den enskildes behov inte tillgodoses och är därför en risk för patientsäkerheten, skriver revisorerna i en rapport.

Av 26 stickprovskontroller av vårdplaneringsmöten infann sig inte företrädare för primärvården en enda gång.

– De brister i den samordnade vårdplaneringen som vi konstaterat i den nu genomförda granskningen förekommer sannolikt också i andra stadsdelsnämnder, på sjukhus och vårdcentraler, skriver man i rapporten.

– Jag tycker att det är en skandal. Det kan väl alltid hända att man missar någon gång, men inte en enda gång dök primärvården upp. Det är mycket allvarligt säger Lars Bergsten ordförande i Stadsrevisionen i Göteborg till Ekot.

Det är Göteborgs stad som får vidkännas den svidande kritiken för den bristfälliga planeringen av hur sjuka äldre i Göteborg ska vårdas. Bristerna är många:

• antalet utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhusen har ökat kraftigt under förra året
• rutiner följs inte
• oklart vem som ska ansvara för den sjuka äldre sedan personen lämnat sjukhuset
• otydlig informationsöverföring

Just för att sjuka äldre inte ska hamna mellan stolarna finns det ett mycket tydligt regelverk att följa, konstaterar revisorerna.

Lars Bergsten poängterar att det alltså inte finns några ursäkter för att inte följa reglerna.

– Det är ett stort och omfattande regelverk med noggranna checklistor som exakt talar om hur du ska göra och så gör man det ändå inte, säger Lars Bergsten. Det är skrämmande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Mellan stolarna

Rapporten ”Samordnad vårdplanering för sjuka äldre – granskning i samverkan mellan revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen” kan du läsa här.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen och regionen säkerställer att den enskilde i samband med utskrivning från sjukhus till primärvård och kommun får en samordnad och sammanhållen vårdkedja.

Granskningen omfattar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvårdsstyrelsen och stadsdelsnämnderna Centrum och Östra Göteborg.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas